Tin tức

BẢO CÁC ĐẠI TỐNG

Xin chào các Huynh Tỷ,

Bảo Các Đại Tống sẽ đấu giá các loại vật phẩm hiếm không định kỳ, Huynh Tỷ có thể đến Đấu Giá Liên Server tham gia, giành lấy các vật phẩm yêu thích. Lưu ý: Huynh Tỷ chỉ được dùng Nguyên Bảo không phải dự trữ để đấu giá. Giữa mỗi nhóm server tình hình đấu giá có thể khác nhau.

Thời gian: Từ 19:00 - 20:00 ngày 25/10.

Khi đấu giá sẽ tăng 10%  giá bán (đạt đến mốc giá sàn 20000 NB) thì vật phẩm đó mới tính là đấu giá thành công, nếu dưới 20000NB sẽ tính là thất bại.

Vật phẩmGiá khởi điểm
Tử Điện (VV)18888 NB
Băng Dực Âm Linh (Vĩnh Viễn)6666 NB
Ngự Tuyết Mặc Hổ (Vĩnh Viễn)6666 NB

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.