Tin tức

LIÊN THÔNG MÁY CHỦ THÁNG 07/2023

Để đảm bảo Huynh Tỷ có thể trải nghiệm Tân Thiên Long một cách tốt nhất, BĐH sẽ tiến hành liên thông máy chủ tháng 7 với các thông tin chi tiết như sau:

LIÊN THÔNG ĐỢT 1

Thời gian liên thông đợt 1 dự kiến: 12/07/2023

Máy chủ liên thông
S126 - Trường Bạch Sơn và S129 - Hỏa Diệm Sơn

CỤM LIÊN SERVER DỰ KIẾN:

1. Thiên Ngoại, Chinh Chiến Thiên Hạ, Phượng Minh Thành, Phượng Hoàng Thành Chiến:

CụmMáy chủ
1S1, S22
2S50, S65, S80
3S89, S103
4S111, S116, S119
5S121, S123, S125, S126
6S127, S128, S130
7S131, S132,S133, S134
8S135, S136, S137, S138

2. Tống Liêu + Chiến Phù Phong Quận + Yếu Quyết + Tần Hoàng Lăng + Đỉnh Phong Hiệp Khách + Đấu giá liên server:

CụmMáy chủ
1S1, S22, S50, S65 S80
2S89, S103, S111, S116 S119
3S121,S123 S125, S126, S127, S128, S130
4S131, S132, S133, S134, S135, S136, S137

3. Hoa Sơn Đỉnh + Sa Mạc:

CụmMáy chủ
1S1, S22, S50, S65, S80, S89, S103, S111, S116,  S119
2S121,S123 S125, S126, S127, S128, S130
3S131, S132, S133, S134, S135, S136, S137

Lưu ý:

  • Bắt đầu từ ngày 05/07/2023 sẽ đóng các tính năng bao gồm: các hoạt động bang, Thương hội, Chinh Chiến Thiên Hạ.
  • Trong vòng 7 ngày trước khi liên thông máy chủ, Huynh Tỷ sẽ không được bày bán và phải gỡ các vật phẩm xuống trước khi bắt đầu liên thông nếu không sẽ bị xóa và không được đền bù hoàn trả.
  • Sau khi liên thông máy chủ 12/07/2023, các tính năng sẽ được mở lại.

LIÊN THÔNG ĐỢT 2

Thời gian liên thông đợt 2 dự kiến: 19/07/2023

Máy chủ liên thông
S50  - Mộ Dung & S65 - La Hán
S111 -Tung Hoành Lý & S116 - Niêm Hoa Chỉ
S121 - Hoài Niệm & S123 - Thiếu Lâm Tự
S125 - Giáng Sinh & S127 - Qúy Mão

CỤM LIÊN SERVER DỰ KIẾN:

1. Thiên Ngoại, Chinh Chiến Thiên Hạ, Phượng Minh Thành, Phượng Hoàng Thành Chiến:

CụmMáy chủ
1S1, S22, S50, S80
2S89, S103, S111, S119
3S121, S125, S126, S128
4S130, S131, S132, S133
5S134, S135, S136, S137

2. Tống Liêu + Chiến Phù Phong Quận + Yếu Quyết + Tần Hoàng Lăng + Đỉnh Phong Hiệp Khách + Đấu giá liên server:

CụmMáy chủ
1S1, S22, S50, S80
2S89, S103, S111, S119
3S121, S125, S126, S128, S130,S131
4S132, S133, S134, S135, S136, S137

3. Hoa Sơn Đỉnh + Sa Mạc:

CụmMáy chủ
1S1, S22, S50, S80, S89, S103, S111, S119
2S121, S125, S126, S128, S130,S131
3S132, S133, S134, S135, S136, S137

Lưu ý:

  • Bắt đầu từ ngày 12/07/2023 sẽ đóng các tính năng bao gồm: các hoạt động bang, Thương hội, Chinh Chiến Thiên Hạ.
  • Trong vòng 7 ngày trước khi liên thông máy chủ, Huynh Tỷ sẽ không được bày bán và phải gỡ các vật phẩm xuống trước khi bắt đầu liên thông nếu không sẽ bị xóa và không được đền bù hoàn trả.
  • Sau khi liên thông máy chủ 19/07/2023, các tính năng sẽ được mở lại.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.