Tính năng

LOẠN ĐẤU - ĐỒNG MÔN

Cấp tham gia: Yêu cầu đạt cấp 35

Thời gian: 14:00 và 21:00 Thứ 2 hàng tuần, Huynh Tỷ có thể chọn một trận trong hai khoảng thời gian này để tham gia.

Nội dung hoạt động:

A. Bỏ phiếu môn phái:

0:00 Thứ 3 hàng tuần mở bỏ phiếu môn phái vòng mới, Huynh Tỷ có thể đến chỗ Lạc Dương Chủng Sư Đạo vào giao diện bỏ phiếu toàn server, bỏ phiếu cho môn phái mình thích trong 3 môn phái đề cử mỗi tuần.

24:00 Chủ Nhật hàng tuần kết thúc bỏ phiếu, môn phái có số phiếu cao nhất toàn server sẽ là môn phái dùng trong Đồng Môn Loạn Đấu vào ngày thứ 2 tiếp theo.

B. Kỹ năng phái:

Môn phái Huynh Tỷ dùng khi tham gia hoạt động mỗi tuần sẽ có 2 bộ kỹ năng có đặc điểm khác nhau, trong mỗi trận chiến đấu có thể chọn một bộ để dùng.

Sau khi bị Huynh Tỷ khác diệt, có thể chọn lại bộ kỹ năng khác để chiến đấu. Thiếu hiệp có thể tìm kiếm chi tiết kỹ năng của môn phái kỳ này trong bỏ phiếu môn phái.

C. Quy tắc loạn đấu:

Mỗi trận đấu, môn phái tất cả Huynh Tỷ dùng đều là môn phái hạng nhất bỏ phiếu môn phái, và thuộc tính nhân vật đều giữ nguyên, sẽ không nhận bất kỳ sự cộng thêm nào của hệ thống bồi dưỡng, tận hưởng niềm vui từ sự thi đấu công bằng.

Mỗi trận đấu có 16 Huynh Tỷ cùng thi đấu, tranh đoạt Điểm Loạn Đấu.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.