Tính năng

THỦY LAO

Cấp tham gia: Yêu cầu cấp đạt 55 trở lên.

Nội dung hoạt động:

Huynh Tỷ có thể tổ đội 3-5 người đến Tô Châu-Hô Diên Báo vào Thủy Lao, giúp trấn áp phạm nhân mở cửa lao muốn bỏ trốn. Mỗi lần cần trấn áp 3 phạm nhân.

Thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần, mỗi Huynh Tỷ đều được nhận 2 lần cơ hội Thủy Lao, số lần có thể thiết lập, tối đa tích lũy 6 lần.

Thưởng hoạt động:

+ Mỗi diệt thành công 1 phạm nhân của Thủy Lao là được nhận số lượng nhất định các nguyên liệu khóa như Căn Cốt Đơn, Trân Thú Nội Đơn, Đá Ngũ Sắc.

+ Huynh Tỷ còn có thể vào giao diện Chuẩn Bị dùng đạo cụ [Thủy Lao Lệnh Bài] tăng thưởng nhận trong phó bản:

+ Sau khi tăng thưởng chắc chắn sẽ tạo [Vàng], có thể dùng đổi vật phẩm trong Tiệm Tiền Trang. Còn có xác suất nhận Đá Ngũ Sắc, nguyên liệu cường hóa, Trân Thú Nội Đơn không khóa!

Thủy Lao Lệnh Bài:

+ Huynh Tỷ có thể vào Tiệm Loạn Đấu, tốn 100 Xu Chiến Võ đổi 1 Thủy Lao Lệnh Bài, mỗi tuần tối đa được đổi 2.

+ Khi Lệnh Bài không đủ, Huynh Tỷ cũng có thể vào giao diện Chuẩn bị Thủy Lao dùng 10 Nguyên Bảo (ngoài dự trữ) trực tiếp mua 1 Thủy Lao Lệnh Bài.

Vàng thêm tiền tệ Giang Hồ, có thể dùng trong Tiền Trang mua đạo cụ quý, còn có thể mua Nguyên Bảo dự trữ!

Vàng: Sau khi vượt phó bản Thủy Lao đã tăng thưởng, Huynh Tỷ sẽ được nhận số lượng Vàng nhất định.

Ngoài ra, Huynh Tỷ cũng có thể vào Tiền Trang dùng Nguyên Bảo đổi Vàng.

Huynh Tỷ có thể vào giao diện Túi xem số lượng Vàng mình đang có.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.