Tính năng

TIỆM TIỀN TRANG

Tiệm Tiền Trang:

Cùng với sự thay đổi của phiên bản, tổng số vật phẩm của Tiệm Bạc, Tiệm Thần Bí, Tiệm Bang cũng ngày càng nhiều, áp lực tiêu phí Bạc, NBK, Thông Bảo Bang cũng ngày càng lớn, để Huynh Tỷ có trải nghiệm tiêu phí tiền tệ tốt hơn, tại phiên bản lần này sẽ chuyển một số vật phẩm của 3 tiệm trên đến Tiệm Tiền Trang.

Trong Tiệm Tiền Trang đang bán các đạo cụ bồi dưỡng như Bùa Tăng Đá, Ngọc Ảo Hình, Huynh Tỷ có thể dùng Vàng mua vật phẩm mình cần.

Vật phẩm Tiệm Tiền Trang sẽ tạo mới vào 0:00 thứ 2 hàng tuần, Huynh Tỷ nhớ sắp xếp thời gian mua hợp lý!

Giao dịch Vàng:

Trong Tiền Trang, Huynh Tỷ có thể đổi Nguyên Bảo thành Vàng, cũng có thể dùng Vàng mua Nguyên Bảo dự trữ.

Mỗi Huynh Tỷ mỗi ngày tối đa có thể mua 1000 Nguyên Bảo dự trữ từ Tiền Trang, số lượng giới hạn mua 0:00 hàng ngày tạo mới.

Chú ý: Tỉ lệ Nguyên Bảo đổi Vàng và Vàng mua Nguyên Bảo dự trữ sẽ chịu ảnh hưởng của cung cầu thị trường.

Cùng 1 server, mỗi lần có Huynh Tỷ dùng số lượng nhất định Nguyên Bảo đổi Vàng, kho Nguyên Bảo dự trữ sẽ tăng số lượng tương ứng, mỗi khi có Huynh Tỷ mua Nguyên Bảo dự trữ, kho Nguyên Bảo dự trữ sẽ giảm tương ứng.

Khi kho Nguyên Bảo dự trữ còn 0 sẽ không thể mua Nguyên Bảo dự trữ!

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.