Tân Thiên Long MobileVNG

CỬA HÀNG GIẢM GIÁ 15/03 - 21/03

Từ đến

THAM GIA NGAY

Sự kiện | 


Quý Huynh Tỷ thân mến,

Nhằm mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho các quý Huynh Tỷ trên con đường chinh phục, xưng bá giang hồ trong Tân Thiên Long Mobile VNG, Ngữ Yên sẽ mang đến sự kiện với nhiều gói quà hấp dẫn giúp con đường chinh phục võ học thêm thú vị và thuận lợi hơn.

1. TÚI QUÀ TỰ CHỌN

Thời gian diễn ra: Sau thời gian bảo trì 15/03 - 23:59 19/03

Nội dung: Trong thời gian nói trên, cửa hàng Nguyên Bảo sẽ bán giảm giá giới hạn các túi quà sau.

Tên túi quàVật phẩmGiá (Nguyên Bảo)Giới hạn mua/tuần
Rương Tự Chọn 300Chọn nhận 1 Rương: Rương Thần Khí 30 VND, Rương Kinh Mạch 30 VND, Rương Thụ Ấn 30 VND, Rương Võ Hồn 30 VND, Rương Long Văn 30 VND, Rương Đúc 30 VND.Mỗi loại rương sau khi mở có thể nhận 300 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc nhận liên tục 7 ngày, mỗi ngày nhận nguyên liệu nhất định.Mở cần 1 ô túi.3002
Rương Tự Chọn 880Chọn nhận 1 Rương: Rương Thần Khí 88 VND, Rương Kinh Mạch 88 VND, Rương Thụ Ấn 88 VND, Rương Võ Hồn 88 VND, Rương Long Văn 88 VND, Rương Đúc 88 VND.Mỗi loại rương sau khi mở có thể nhận 880 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc nhận liên tục 30 ngày, mỗi ngày nhận nguyên liệu nhất định.Mở cần 1 ô túi.8802
Rương Phi Phong 300Dùng nhận 300Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Cát Thụy Phi Phong.Túi Phúc Cát Thụy Phi Phong mỗi ngày có thể dùng 1 lần, tổng 7 lần dùng. Mỗi lần nhận 10 Phượng Linh Dẫn và 1 Uẩn Phách Linh Tương.Mở cần 2 ô túi.3002
Rương Phi Phong 880Dùng nhận 880 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy Phi Phong.Túi Phúc Tường Thụy Phi Phong mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần. Mỗi lần nhận 15 Phượng Linh Dẫn và 1 Uẩn Phách Thánh Tương.Mở cần 2 ô túi.8802
Thẻ Tháng Trân ThúDùng nhận ngay 600 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy-Trân Thú.Túi Phúc Tường Thụy-Trân Thú, mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần, mỗi lần được nhận 40 Tẩy Luyện Đơn và 1 Địa Linh Đơn.6002
Rương Khắc Vân 880Dùng nhận 880 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy Khắc Vân.Túi Phúc Tường Thụy Khắc Vân mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần. Mỗi lần nhận 2 Hình Hoa Văn.Mở cần 2 ô túi.8802
Rương Tự Chọn 180Chọn nhận 1 Rương: Rương Thần Khí 18 VND, Rương Kinh Mạch 18 VND, Rương Thụ Ấn 18 VND, Rương Võ Hồn 18 VND, Rương Long Văn 18 VND, Rương Đúc 18 VND.Mỗi loại rương sau khi mở có thể nhận 180 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc nhận liên tục 7 ngày, mỗi ngày nhận nguyên liệu nhất định.Mở cần 1 ô túi.1802
Rương Trang Sức 300Dùng nhận 300Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Cát Thụy Trang Sức.Túi Phúc Cát Thụy Trang Sức 7 lần dùng mỗi ngày có thể dùng 1 lần. Mỗi lần nhận 3 Vô Phương Phù.Mở cần 2 ô túi."3002

2. TÚI QUÀ GIẢM GIÁ

Thời gian diễn ra: Sau thời gian bảo trì 15/03 - 23:59 21/03

Nội dung: Trong thời gian nói trên, cửa hàng Nguyên Bảo sẽ bán giảm giá giới hạn các túi quà sau.

Tên túi quàVật phẩmGiá (Nguyên Bảo)Giới hạn mua/Tuần
Long Hồn Xuất ThếDùng có cơ hội nhận Bùa Tăng Đá và Long Hồn Nguyên Thần.50300
Phi Phong Kỳ BảoDùng nhận  298 Nguyên Bảo Khóa, Phượng Linh Dẫn x10 và Uẩn Phách Linh Tương x3.29814
Quà Hàm Tước- Chí TônDùng nhận :Điêu Long Lệnh x1 và 1980 Nguyên Bảo Khóa.Mở cần 2 ô túi199014
Đá Giảm Kháng Lv4 Tự ChọnChọn nhận 1 món: Đá Lam Minh (Lv4), Đá Hồng Minh (Lv4), Đá Hoàng Minh (Lv4), Đá Lục Minh (Lv4).Mở cần 1 ô Túi.106314
Quà Siêu Giá Trị Đông NhậtQuà gồm 9000 Bạc, 1 Lam Điền Lệnh, 5 Đá Ngũ Sắc, 30 Địa Sát Cường Hóa.16930
Quà Đặt Trước Tự ChọnDùng sẽ nhận 1 đạo cụ sau: Quà Đặt Trước Thần Khí: Dùng nhận Đá Ngũ Sắc x300 và Thần Mãng Phù x7.Quà Đặt Trước Kinh Mạch: Dùng nhận Quả Tiềm Năng x100 và Chìa Thần Bí x12.Quà Đặt Trước Võ Hồn: Dùng nhận Mảnh Linh Hồn-Lục x110, Đá Nhuận Hồn x60 và Cửu Thiên Linh Phách x6.Quà Đặt Trước Long Văn: Dùng nhận Chú Văn Huyết Ngọc x20, Ngọc Long Tủy x50 và Long Nguyên Tinh Phách x4.Quà Đặt Trước Đúc: Dùng nhận Đá Tinh Kim Lv1 x150 và Ly Hỏa x20.Mở cần 1 ô túi.289030
Quà Bá Phục-ĐặcDùng nhận Rương Thú Linh Tự Chọn x1, Tẩy Luyện Đơn x50, Căn Cốt Đơn x20.Mở cần 3 ô Túi.60030
Quà Tân Xuân Linh LungDùng nhận Đá Ngũ Sắc x30 và Tân Mãng Phù x4. 36330
Quà Phúc ThụyDùng nhận 1 Bùa Tăng Đá, 2 Túi Phúc Cẩm Tú Đơn, 6 Rương Nguyên Liệu.73530
Rương Cường Hóa Tinh HoaDùng nhận 30 Địa Sát Cường Hóa.Rương chỉ bán hạn giờ ở Tiệm Nguyên Bảo vào 22.02 - 28.02.Mở cần 1 ô túi.1030
Quà Hoan Tụ Tân XuânDùng nhận 298 Nguyên Bảo Khóa, Chú Văn Huyết Ngọc x1 và Ngọc Long Tủy x4.29830
Quà Cuồng Hoan Tân XuânDùng nhận 998 Nguyên Bảo Khóa, Cửu Thiên Linh Phách x1 và Đá Nhuận Hồn x10.99830
Đan Hồn Tụ HộiDùng nhận 880 Nguyên Bảo Khóa, Dẫn Linh Thoa x30 và Tinh Hoàng Thạch x20.88014
Rương Ngày Xuân Mừng LễQuà gồm Lệnh Bài Chiến Công-Sơ x4 và #Phỉ Thúy Tâm Tinh x9.Mở cần 2 ô Túi.36130

Đặc biệt trong thời gian diễn ra sự kiện, cửa hàng sẽ bán thêm các túi quà may mắn, khi mở ra sẽ may mắn nhận những vật phẩm tương ứng với các túi:

Tên túi quàVật phẩmGiá (Nguyên Bảo)Giới hạn mua/tuần
Rương Đá Công Lv5Nhận ngẫu nhiên: Đá Công Lv5 x3, Đá Công Lv5 x2, Đá Công  Lv5 x1.Mở cần 1 ô túiTất cả môn phái nhận ngẫu nhiên 1 loại Đá Công.37507
Rương Đá Kháng Lv5Nhận ngẫu nhiên: Đá Kháng Lv5 x3, Đá Kháng Lv5 x2, Đá Kháng Lv5 x1.Mở cần 1 ô túiTất cả môn phái nhận ngẫu nhiên 1 loại Đá Kháng Lv5.25007
Rương Đón GióDùng nhận ngẫu nhiên: Điêu Long Lệnh x1, Bùa Tăng Đá x1, Long Nguyên Tinh Phách x1, Đá Nhuận Hồn x2, Đá Vong Vô x3, Rương Nguyên Liệu x1, Quả Tiềm Năng x3. Mỗi lần rút có cơ hội nhận thêm 1 Ảo Hóa Thần Khí mới Phách Vân Phiến (VV). Mở cần 2 ô túi.299300
Rương Hổ Khiếu Sóc PhongDùng nhận ngẫu nhiên: Điêu Long Lệnh x1, Bùa Tăng Đá x1, Long Nguyên Tinh Phách x1, Đá Nhuận Hồn x2, Đá Vong Vô x3, Rương Nguyên Liệu x1, Quả Tiềm Năng x3.Mỗi lần rút có xác suất nhận thêm 1 Thần Khí Ảo Hóa mới Tiếu Hổ Thương (VV). Mở cần 2 ô túi.299300
Rương Bách Minh Triều PhượngDùng nhận ngẫu nhiên: Điêu Long Lệnh x1, Bùa Tăng Đá x1, Long Nguyên Tinh Phách x1, Đá Nhuận Hồn x2, Đá Vong Vô x3, Rương Nguyên Liệu x1, Quả Tiềm Năng x3.Mỗi lần rút có xác suất nhận thêm 1 Võ Hồn Tinh Phách mới Phượng Cầu Hoàng (VV). Mở cần 2 ô túi.168300
Quà Thiên Ngoại Phi TiênDùng nhận ngẫu nhiên: Hoa Tư Dẫn (VV), Điêu Long Lệnh, Bùa Tăng Đá, Đá Nhuận Hồn, Đá Vong Vô, Rương Nguyên Liệu, Quả Tiềm Năng. Hoa Tư Dẫn (VV). Mở cần 1 ô túi.84300
Vạn Linh Bí BảoMở nhận ngẫu nhiên 1-5 Rương Địa Dư Vạn Linh-Tự Chọn.14530
Rương Thú Linh Long TươngDùng được chọn nhận 1 Trứng Trân Thú Hiếm cấp khác nhau. Chọn ngẫu nhiên 1 Trứng Trân Thú Hiếm trong Ma Pháp Thần Linh và Giao Long Thiên Tôn.Mở cần 1 ô túi.40030

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Hỗ trợ
Lên đầu trang