Tin tức

NGƯỜI CŨ TRỞ VỀ

Thời gian diễn ra: Từ ngày 24/05 - 30/05.

Phạm vi: Huynh Tỷ có nhân vật cấp độ tối thiểu từ 40 trở lên tại server cũ (từ S1 - S133).

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Huynh Tỷ có nhân vật đạt yêu cầu sự kiện khi quay trở lại game và nạp tối thiểu 80 Nguyên Bảo sẽ nhận được quà sự kiện.

Vật phẩmMô tả
Qùa Bát Tiên Qua Hải Dùng nhận Bùa Tăng Đá x1, Túi Bùa Bảo Đảm Sao x1, Kim Phật Thiền Tâm (30N) x1, Minh Tôn Long (30N) x1 và Vạn Cổ Thiên Khải (30N) x1)

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.