Tính năng

ẢO HÌNH PHỤ THỂ

Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 70, 2 Thú Hồn Pháp Trận bất kỳ đều khảm 6 Nội Đơn Lv4 trở lên mở.

Nhận Ảo Hình:

+ [Ảo Hình-Bích Linh]: Huynh Tỷ hoàn thành nhiệm vụ [Bích Linh Hiện Thế] là được nhận.

+ [Ảo Hình-Du Long]: Du Long gồm 5 phẩm chất là Thiên Thanh, Băng Lam, Phấn Bạch, Kim Hoàng, Xích Diệm, đều có thể dùng Ảo Hình Ngọc mua trong Tiệm Ảo Hình, ngoại hình và điểm phong thái phẩm chất khác nhau sẽ khác nhau.

Tăng sao Ảo Hình: Ngoài [Ảo Hình-Bích Linh], tất cả Ảo Hình đều chia làm 3 hình thái, lần lượt mở khóa khi cấp sao Ảo Hình đạt 1, 6, 9 sao. Huynh Tỷ có thể dùng Ngưng Hình Dịch phẩm chất tương ứng để tăng sao Ảo Hình, Ngưng Hình Dịch dùng Ảo Hình Ngọc mua trong Tiệm Ảo Hình.

Thuộc tính Ảo Hình: Khi Huynh Tỷ cùng lúc có số lượng chỉ định Ảo Hình cùng loại và đạt cấp sao chỉ định là được nhận thuộc tính tăng tương ứng.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.