Tính năng

BANG CHIẾN THIẾP

Phạm vi mở: Toàn bộ máy chủ

Gửi Chiến Thiếp:

+ Bang Chủ, Bang Phó có thể vào Bang-Chiến đấu-Bang Chiến Thiếp nhấp Thảo Chiến Thiếp, chọn gửi Chiến Thiếp cho bang kẻ thù bất kỳ.

+ Khi server chưa mở Thiên Ngoại, chỉ có thể gửi Chiến Thiếp cho bang kẻ thù cùng server; Khi server mở Thiên Ngoại, còn có thể gửi Chiến Thiếp cho bang kẻ thù khác server trong cùng Thiên Ngoại.

+ Huynh Tỷ có thể vào giao diện Thảo Chiến Thiếp chọn chủ đề của Chiến Thiếp này và chọn tiêu đề và nội dung hợp ý Huynh Tỷ nhất.

+ Sau khi soạn xong nội dung là có thể tốn 150 Nguyên Bảo Khóa gửi Chiến Thiếp.

+ Mỗi Bang mỗi tuần tối đa có thể gửi 20 Chiến Thiếp!

Xem Chiến Thiếp:

+ Khi server chưa mở Thiên Ngoại, khi giang hồ xuất hiện Chiến Thiếp mới sẽ gửi thông tin Chiến Thiếp trên kênh thế giới; Nếu server đã mở Thiên Ngoại sẽ gửi thông tin Chiến Thiếp ở kênh thế giới và Kênh Thiên Ngoại, Huynh Tỷ nhấp liên kết là có thể xem Chiến Thiếp này.

+ Nếu bang của Huynh Tỷ gửi hoặc nhận được Chiến Thiếp mới, Huynh Tỷ còn sẽ nhận được thông báo Chiến Thiếp mới ở phía trên khung trò chuyện ở giao diện chính! Nhấp nút nhắc nhở là có thể xem Chiến Thiếp tương ứng.

Thích, chê và chia sẻ Chiến Thiếp:

+ Tất cả hiệp sĩ đều có thể thích hoặc chê Chiến Thiếp đã gửi.

+ Tích cực thích Chiến Thiếp của Bang mình hoặc chê Chiến Thiếp của Bang kẻ thù, xem rốt cuộc khí thế của Bang nào mạnh mẽ hơn!

+ Huynh Tỷ còn có thể nhấn nút Chia sẻ ở giao diện Chi tiết Chiến Thiếp để chia sẻ Chiến Thiếp đến các kênh chat khác nhau.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.