Tính năng

CHÚ LINH TRANG BỊ

Điều kiện mở: Sau khi mở Tu Hành Chân Võ, có thể tăng linh trang bị. Khi tất cả trang bị tăng linh đạt đến Thiên Đạo Bậc 3, và tôi luyện đến thuộc tính tối đa, có thể mở chú linh trang bị.

Cách chú linh: Mỗi trang bị có 3 vị trí chú linh, sử dụng Đá Tinh Kim Lv3 và Chúc Dung Hỏa Tinh có thể chú linh trang bị, thuộc tính mới sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một trong 3 vị trí chú linh, Huynh Tỷ có thể chọn lưu và đổi thuộc tính hoặc tiếp tục chú linh. Khi chú linh, có xác suất xuất hiện thuộc tính chú linh mạnh, thuộc tính chú linh mạnh không làm thay đổi loại thuộc tính chú linh ban đầu, và trị số thuộc tính chắc chắn sẽ tăng!

Điểm linh khí chú linh: Mỗi lần chú linh được nhận 20 điểm linh khí. Điểm linh khí càng cao, tỉ lệ xuất hiện thuộc tính chú linh mạnh càng cao. Khi nhận thuộc tính chú linh mạnh, điểm linh khí sẽ trở về 0. Khi điểm linh khí đạt 1000, chú linh lần tiếp theo chắc chắn xuất hiện thuộc tính chú linh mạnh.

Tăng thêm: Khi một trang bị có 3 chú linh cùng thuộc tính, kích hoạt hiệu quả tăng thêm, điểm thuộc tính hiện tại tăng thêm gấp 3 trị số thuộc tính thấp nhất trong 3 chú linh.

Đổi thuộc tính: Điểm thuộc tính chú linh càng lớn, phẩm chất càng cao, phẩm chất được chia thành 4 từ thấp đến cao là Lục, Lam, Tím, Cam. Khi 3 chú linh trên trang bị bất kỳ cùng loại thuộc tính, phẩm chất đều là Cam, có thể dùng Dã Dung Đan đổi loại thuộc tính chú linh.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.