Tính năng

CHÂN VÕ TRIỆT NGỘ

Huynh Tỷ có thể dùng Chân Võ Bảo Điển để triệt ngộ Chỉ Dẫn Chân Võ, Chỉ Dẫn Chân Võ sau khi triệt ngộ sẽ có hiệu quả mạnh hơn!

Khi Huynh Tỷ tu hành Chân Võ đạt 1 Chu Thiên là có thể hoàn thành nhiệm vụ tiền đề để mở tính năng triệt ngộ Chỉ Dẫn Chân Võ. Hiện đã mở Chỉ Dẫn Chân Võ-Triệt Ngộ của kỹ năng đầu tiên tất cả Môn Phái, Huynh Tỷ có thể đến trang chủ xem hiệu quả cụ thể sau khi triệt ngộ của kỹ năng liên quan.

Chú ý: Huynh Tỷ cần mở khóa Chỉ Dẫn Chân Võ của Anh Hùng tương ứng mới có thể triệt ngộ. Đồng thời sau khi thành công hoàn thành triệt ngộ, Chỉ Dẫn Chân Võ sẽ được đổi trực tiếp thành hiệu quả Chỉ Dẫn Chân Võ sau khi triệt ngộ, không thể đổi về Chỉ Dẫn Chân Võ thường.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.