Tính năng

CHẾ TẠO THIÊN CÔNG

Điều kiện mở: Số ngày mở máy chủ đạt 231 ngày và Huynh Tỷ đạt cấp 69, hoàn thành nhiệm vụ tiền đề là có thể mở chế tạo Thiên Công. Huynh Tỷ có thể đến Lạc Dương-Kim Thạch Khai hoặc nhấp [Kỹ năng]-[Chế tạo]-[Thiên Công] vào giao diện chế tạo Thiên Công.

Giới hạn chế tạo: Mặc trang bị thủ công hoặc Trang Bị Trùng Lâu ≥Lv60 là có thể chế tạo Thiên Công. (Chú ý: Trùng Lâu Kiên cấp 56 có thể đến Lạc Dương-Thạch Nghĩa tăng cấp mặc rồi chế tạo Thiên Công)

Hiệu quả chế tạo: Chế tạo Thiên Công có thể thêm nhiều thuộc tính Thiên Công quý và nhiều hiệu quả đặc kỹ Thiên Công mạnh cho trang bị. Cùng 1 trang bị, số lần chế tạo thuộc tính Thiên Công và đặc kỹ Thiên Công càng nhiều, trang bị sẽ xuất hiện thuộc tính cao hơn và xác suất đặc kỹ phẩm chất cao hơn cũng cao hơn.

Truyền thừa Thiên Công : Tính năng chế tạo Thiên Công sau khi mở, Huynh Tỷ có thể đến Lạc Dương-Kim Thạch Khai truyền thừa Thiên Công. Truyền thừa Thiên Công có thể chuyển thuộc tính Thiên Công và đặc kỹ Thiên Công lên trang bị mục tiêu.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.