Tính năng

Chế tạo trang bị

Giới thiệu

Cấp sao cao nhất của trang bị được chế tạo gồm 9 sao, tối đa có 6 dòng thuộc tính thêm. Khi cấp trang bị và cấp sao giống nhau, giá trị thuộc tính của trang bị chế tạo thường cao hơn Bộ Môn Phái giúp tăng nhiều lực chiến hơn.

Chế tạo trang bị

Chế tạo được trang bị cần phải thu thập đủ nguyên liệu, Bùa Chế Tạo và Chế Tạo Đồ. Các thiếu hiệp phải dựa vào tấn công Nội Ngoại để chế tạo ra những trang bị phù hợp với Môn phái của mình.

    • May Vá có thể chế tạo Dây Chuyền và Nón.

    • Chế Giáp có thể chế tạo Áo và Hộ Phù.

    • Đúc có thể chế tạo Vai và Nhẫn.

    • Thủ Công có thể chế tạo ra Hộ Uyển và Giày.

Nguyên liệu chế tạo

Nguyên liệu chế tạo có thể tìm qua Thu Thập, Thương Hội để mua. Bùa Chế Tạo và Chế Taọ Đồ nhận từ phó bản Tứ Tuyệt Trang và Phiêu Miễu Phong hoặc mua trong Thương Hội. Bùa chế tạo có thể mua ở Tiệm Bạc.

Khi chế tạo trang bị, chọn thêm Bùa Bảo Đảm Sao để đảm bảo sao khi chế tạo. Đảm bảo sao khi chế tạo có thể chọn cấp sao muốn đảm bảo, tối thiểu là 7 sao. Bùa Đảm Bảo Sao có thể kiếm được tại Rút Thưởng.

Dùng Điểm Chế Tạo có thể rút thưởng ra các vật phẩm, rút thưởng cấp khác nhau sẽ tốn Điểm Chế Tạo khác nhau (Chỉ được tham gia rút thưởng tương đương với cấp nhân vật).

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.