Tính năng

CHINH CHIẾN THIÊN HẠ

GIỚI THIỆU

Khi Huynh Tỷ đạt cấp 73máy chủ mở được sau 70 ngày có thể đến Tư Dương thực hiện Góp Quân Tư. Việc góp quân tư được chia làm 3 loại: Góp Xu, góp Bạc và góp Nguyên Bảo. Góp Quân Tư có thể giúp Bang tăng Quân Tư Chinh Chiến, cá nhân có thể nhận Công Trạng Chinh Chiến.

QUÂN TƯ CHINH CHIẾN

Quân Tư Chinh Chiến dùng trong bản đồ Chinh Chiến Thiên Hạ, để Bang Chủ hoặc Bang Phó mua quyền công thành.

CÔNG TRẠNG CHINH CHIẾN

Công trạng Chinh Chiến nhận từ Góp Quân Tư Chinh Chiến và chiếm thành trì trong bản đồ Chinh Chiến Thiên Hạ. Công trạng có thể mua đạo cụ tại Tiệm Chinh Chiến Thiên Hạ.

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Thời gian mở máy chủ đạt 70 ngày, 19:15 - 19:50 thứ 2, thứ 4 hằng tuần sẽ mở hoạt động Chinh Chiến Thiên Hạ. Cấp bang hội đạt cấp 2 trở lên, cấp nhân vật đạt 73 có thể tham gia hoạt động.

CÁCH THAM GIA

Trong ngày hoạt động 19:15 - 19:28, bang nhận được quyền công thành và đã chiếm thành trì, cấp thành viên từ cấp 73 trở lên có thể vào Kháng Lôi Bang vào giao diện Chinh Chiến Thiên Hạ, thông qua giao diện Chinh Chiến vào phòng nghỉ thành trì tương ứng tham gia Chiến Trường Chinh Chiến lúc 19:30.

QUY TẮC BẢN ĐỒ CHINH CHIẾN

Chinh Chiến Thiên Hạ gồm 40 Thành Trì, có 8 Đại Thành (Phủ) và 32 Thành nhỏ (Châu). Đại Thành và Thành nhỏ khác nhau: Đấu Giá quyền công thành Đại Thành tốn Quân Tư Chinh Chiến nhiều hơn thành nhỏ, chiếm Đại Thành được nhận nhiều công trạng Chinh Chiến hơn thành nhỏ.

CÁCH NHẬN QUYỀN CÔNG THÀNH

Trong ngày mở hoạt động, bang chủ và bang phó vào 10:00-19:00 có thể thông qua Kháng Lôi Bang vào giao diện Chinh Chiến Thiên Hạ, dùng Quân Tư Chinh Chiến để đấu giá quyền công thành của thành trì đã chọn (Đề nghị đấu giá trước 17 giờ). Quân Tư Chinh Chiến có thể thông qua Tư Dương Bang tiến hành góp Quân Tư.

THƯỞNG CHIẾN TRƯỜNG CHINH CHIẾN

Chiến Trường Chinh Chiến Thiên Hạ kết thúc, căn cứ hạng chiến trường để thưởng Cống hiến bang, Thông Bảo Bang và Rương Chinh Chiến cho thành viên tham chiến. Hạng càng cao, thưởng càng giá trị.

THƯỞNG CÔNG TRẠNG CHINH CHIẾN

Sau khi hoạt động kết thúc mỗi sáng, căn cứ số lượng Đại Thành và Thành Nhỏ bổn bang đang chiếm, chia lợi ích của công trạng Chinh Chiến cho tất cả thành viên. Người chơi vào bang chưa quá 24 giờ, sẽ không nhận thưởng công trạng Chinh Chiến của Thành Trì mà bang này chiếm; Công trạng Chinh Chiến có thể dùng trong Tiệm Chinh Chiến Thiên Hạ.

QUY TẮC XÓA THÀNH TRÌ

Hoạt động mở 8 tuần được xem như 1 kỳ, sau 1 kỳ, hệ thống sẽ xóa tất cả sở hữu thành trì trong Chinh Chiến Thiên Hạ, trở về ban đầu. Bang đã chiếm thành trì nếu giải tán, thành trì bang chiếm cũng bị xóa. Bang ở trong server chờ gộp, 1 ngày trước khi gộp server sẽ xóa tất cả thành trì server chiếm lĩnh.

SỐ NGƯỜI 1 CHIẾN TRƯỜNG

Bang 2 bên công thủ, 30 thành viên bang mỗi bên.

TÀI NGUYÊN CHIẾN TRƯỜNG

Mỗi cách một khoảng thời gian trên chiến trường tạo mới Gỗ và Khoáng Thạch, hai phe công thủ có thể thu thập tài nguyên phe mình, cũng có thể đoạt tài nguyên phe địch.

TỐN TÀI NGUYÊN

Phe công có thể chế tạo Xe Pháo Long Đầu, phe thủ có thể chế tạo Tiễn Tháp Thủ Thành và Phượng Hoàng Nỏ Xa.

QUAN HỆ KHẮC CHẾ CỦA VŨ KHÍ CÔNG THÀNH

Tiễn Tháp là kiến trúc kiểu Phòng thủ; Long Ngâm Thần Pháo khắc chế mọi vật kiến trúc, phá Thần Khí, Phụng Ngâm Thần Nỏ khắc Long Ngâm Thần Pháo.

QUY TẮC CHINH CHIẾN

Trong thời gian hoạt động Chinh Chiến từ 19:15 - 19:28, người chơi có cấp bang hội đạt cấp 2 trở lên, nhân vật đạt cấp 73, có thể gặp Kháng Lôi vào giao diện chinh chiến, chọn thành trì công hoặc thủ để vào phòng nghỉ tương ứng.

ĐIỀU KIỆN THAM CHIẾN

Kết thúc Phòng Nghỉ Chinh Chiến, hệ thống sẽ căn cứ vào lực chiến thành viên bang trong Phòng Nghỉ để xếp hạng, thành viên bang vào Top30 được vào Chiến Trường Chinh Chiến. Xếp hạng lực chiến căn cứ vào nhân vật có lực chiến cao nhất, lực chiến thay đổi khi nghỉ không ảnh hưởng xếp hạng.

ĐIỀU KIỆN THẮNG THUA

Điều kiện thắng phe thủ: Trong hoạt động, Cờ Chiến phe không bị phá hủy đến khi chiến trường kết thúc. Điều kiện thắng phe công: Trong hoạt động, phá hủy Cờ Chiến và cổng thành phe thủ.

THƯỞNG HẠNG

Trong quá trình chiến trường, căn cứ sát thương người chơi, số lượng trợ công, số lượng tiêu diệt, lượng trị liệu..., để tính toán ra điểm chiến trường, căn cứ điểm chiến trường để phát thưởng tương ứng.

QUY TẮC ĐẤU GIÁ THÀNH TRÌ

THỜI GIAN ĐẤU GIÁ
Trong thời gian hoạt động Chinh Chiến từ 10:00-19:00, Bang Chủ và Bang Phó các bang có cấp bang hội đạt cấp 2 trở lên, nhân vật đạt cấp 73 có thể chọn thành trì đấu giá quyền công thành.
ĐẤU GIÁ KẾT THÚC
Khi bang không có thành trì chiếm lĩnh, chỉ có thể chọn 1 thành trì nhỏ đấu giá; Khi bang có thành trì chiếm lĩnh, có thể chọn 2 thành trì đấu giá cùng lúc. Chỉ bang chiếm thành nhỏ mới có thể đấu giá thành lớn; Thành trì đã chiếm lĩnh không thể đấu giá nữa. Giới hạn chênh lệch giữa thành trì đấu giá và thành trì bang chiếm lĩnh 6.
CHI TIẾT ĐẤU GIÁ
Giá ra Thành Trì = Giá sàn x (1 + 0.2 x Số lần đấu giá) + Giá cự ly + Giá can thiệp đấu giá. Giá sàn đấu giá thành lớn = Giá sàn đấu giá 4 thành nhỏ. Giá cự ly = Cự ly Thành Trì x Giá cự ly đơn vị. Giá can thiệp đấu giá là giá tạo ra để đề phòng sự ra giá ác ý giữa các bang.
CỰ LY THÀNH TRÌ
Trong lãnh thổ Chinh Chiến Thiên Hạ, thành nhỏ lân cận có cự ly là 1, từ thành nhỏ đến thành lớn có cự ly là 2. Các thành lớn không thể liền kề, phải cách nhau vài thành nhỏ. Cự ly Thành Trì = Tổng cự ly thành trì đã chiếm và cự ly ngắn nhất Thành Trì đấu giá đã chọn.
ĐẤU GIÁ CAN DỰ
Để tránh các bang đấu giá ác ý trước khi Thành Trì Đấu Giá kết thúc, trước khi kết thúc 2 giờ, Thành Trì Đấu Giá sẽ thêm giá can dự Đấu Giá (Thành nhỏ 5000, Đại Thành 10000), và cứ mỗi nửa giờ tiến hành Thành Trì Đấu Giá, giá can dự sẽ x2; Thành Trì chưa Đấu Giá, lần đầu Đấu Giá sẽ không bị giá can dự ảnh hưởng.
ĐẤU GIÁ HOÀN TRẢ
Khi thành trì mà bang đã ra giá bị bang khác ra giá cao hơn mua lại, hệ thống sẽ hoàn trả Quân Tư Chinh Chiến mà bang đã tốn qua thư.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.