Tính năng

ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG MÔN PHÁI

Để giúp Huynh Tỷ thể hiện tài năng, tại phiên bản "Thiên Sơn Ảnh Tuyết" nhiều môn phái tiến hành điều chỉnh cân bằng, còn có hiệu quả chỉ dẫn mới!

1) Điều chỉnh Môn Phái Cái Bang

a. [Hoành Tảo Càn Khôn]: Diệp Nhị Nương Chỉ Dẫn Chân Võ: Hiệu quả từ “Căn cứ vào số tầng thuốc độc của mục tiêu trúng độc, mỗi tầng tăng 30% sát thương Hoành Tảo Càn Khôn” điều chỉnh thành “Mỗi lần gây sát thương có 30% xác suất khiến địch trúng độc”.

b. [Khống Hạc Thức]: Khi không có chỉ dẫn, thời gian chờ nhận Điểm Liên kích từ 4 giây rút ngắn còn 3 giây, thời gian duy trì từ 15 giây rút ngắn còn 14 giây.

Diệp Nhị Nương Chỉ Dẫn: Hiệu quả từ “Trong thời gian duy trì hiệu quả, thời gian chờ nhận thêm Điểm Liên kích giảm còn 3.5 giây” điều chỉnh thành “Thời gian duy trì Khống Hạc Thức tăng 2 giây”.

Diệp Nhị Nương Chỉ Dẫn Chân Võ: Hiệu quả từ “Trong thời gian duy trì hiệu quả, thời gian chờ nhận thêm Điểm Liên Kích giảm còn 3 giây” sửa thành “Thời gian duy trì Khống Hạc Thức tăng 4 giây”.

2) Điều chỉnh Môn Phái Võ Đang

Hiệu quả “Kiếm Khí”: Mỗi tầng khiến sát thương của [Lưỡng Nghi Kiếm-Du Long], [Bạch Hạc Lượng Sĩ-Tử Hư], [Tam Hoàn Sáo Nguyệt-Thiên Đạo] tăng 40% điều chỉnh thành 50%.

3) Điều chỉnh Môn Phái Nga Mi

a. [Trảm Tình Quyết]:

Vô Nhai Tử Chỉ Dẫn: Hiệu quả “Trảm Tình” khiến trị liệu của địch giảm 30% tăng thành 40%.

Vô Nhai Tử Chỉ Dẫn Chân Võ: Hiệu quả “Trảm Tình” khiến trị liệu của địch giảm 50% tăng thành 70%.

4) Điều chỉnh Môn Phái Tiêu Dao

a. [Tiêu Dao Phiến]: Sát thương cơ bản tăng 15%.

b. [Bát Trận Đồ]: Sát thương cơ bản tăng 18%.

c. [Định Hải Châm]: Sát thương cơ bản tăng 23%.

d. [Đạn Chỉ Thần Công]: Sát thương cơ bản tăng 27%.

e. [Bài Sơn Đảo Hải]: Sát thương cơ bản tăng 9%.

Thời gian động tác thi triển kỹ năng rút ngắn 20%.

Kiều Phong Chỉ Dẫn: Thời gian duy trì hiệu quả bất lợi tăng tiêu hao Khí Lực rút ngắn từ 15 giây còn 10 giây.

Kiều Phong Chỉ Dẫn Chân Võ: Thời gian duy trì hiệu quả bất lợi tăng tiêu hao Khí Lực rút ngắn từ 15 giây còn 10 giây.

5) Điều chỉnh Môn Phái Đường Môn

a. [Thập Phương Câu Diệt]: Từ “Mỗi giây tăng chí mạng cố định” điều chỉnh thành “Mỗi giây tăng chí mạng cố định, đồng thời mỗi giây tăng thêm 6% chí mạng của bản thân”.

6) Điều chỉnh Môn Phái Bồng Lai

[Nhập Cảnh Quy Nguyên] Trọng Kiếm: Ưu hóa hiệu quả thị giác, tránh đồng đội của người chơi Bồng Lai tưởng nhầm [Nhập Cảnh Quy Nguyên] là tấn công của phe địch.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.