Tính năng

ĐIỀU CHỈNH KỸ NĂNG TRÂN THÚ

1) [Tán Khí]: Có xác suất thi triển trong chiến đấu, khiến mục tiêu trong một khoảng thời gian tiếp theo, khí lực tốn cho mỗi lần thi triển kỹ năng tăng liên tục (Điều chỉnh: Tăng cường hiệu quả tăng tiêu hao Khí Lực của địch).

2) [Suy Lão]: Có xác suất thi triển khi chiến đấu, khiến mục tiêu giảm hiệu quả trị liệu nhận được trong một khoảng thời gian (Điều chỉnh: Tăng xác suất kích hoạt kỹ năng).

3) [Hấp Thu Khí]: Có xác suất thi triển khi chiến đấu, trong chiến đấu có xác suất nhất định khiến mục tiêu giảm khí lực (Điều chỉnh: Khí lực hút không vượt quá 25% khí lực tối đa của mục tiêu).

4) [Si Mị Quyết]: Thần Thú có xác suất nhận hiệu quả miễn khống chế trong một khoảng thời gian, cấp lĩnh ngộ của Trân Thú càng cao, xác suất càng lớn, hiệu quả này mỗi cách một khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 lần (Điều chỉnh: Rút ngắn thời gian chờ kích hoạt).

Kỹ năng Trân Thú mới

1) [Tận Lực]: Bảo vệ đơn thể, sau khi vào chiến đấu, nếu sinh lực Trân Thú dưới một mức chỉ định, chủ nhân sẽ nhận liên tục hiệu quả giảm sát thương phải chịu, biến mất khi Trân Thú tử vong (Hiệu quả tăng cấp: Thời gian duy trì và tỉ lệ miễn thương tăng).

2) [Bàn Giáp]: Có xác suất thi triển trong chiến đấu, Trân Thú có xác suất giảm sát thương phải chịu với một tỉ lệ nhất định (Hiệu quả tăng cấp: Xác suất kích hoạt và tỉ lệ miễn thương tăng).

3) [Thủ Nguyên]: Cường hóa đơn thể, sát thương 1 lần mà Trân Thú phải chịu không vượt quá tỉ lệ sinh lực nhất định (Hiệu quả tăng cấp: Rút ngắn thời gian chờ kích hoạt).

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.