Tính năng

ĐIÊU KHẮC ĐÁ QUÝ

Điều kiện mở: Máy chủ mở 147 ngày, hàm tước đạt Nhất Khí, hoàn thành nhiệm vụ tương ứng là có thể mở tính năng điêu khác cấp Đá Quý.

Giới thiệu tính năng: Đá Huyết Tinh, Tử Ngọc, Tổ Mẫu Lục, Biến Thạch, Đá Lam Tinh, Đá Hồng Tinh, Đá Hoàng Tinh, Đá Lục Tinh đạt Lv7 là có thể điêu khắc cấp Đá Quý. Điêu khắc cấp Đá Quý có thể tăng trực tiếp thuộc tính Đá Quý hiện tại, cấp điêu khắc cao nhất là Lv10.

Tách Đá Quý: Đá Huyết Tinh, Tử Ngọc, Tổ Mẫu Lục, Biến Thạch, Đá Lam Tinh, Đá Hồng Tinh, Đá Hoàng Tinh, Đá Lục Tinh đạt Lv7 có thể tách nhận Đá Quý Tinh Tụy, dùng để điêu khắc cấp Đá Quý.

Hiệu ứng điêu khắc cấp: Khi cấp Khắc Đá Quý khảm toàn thân tích lũy đạt 150, 240, 300 có thể kích hoạt hiệu ứng điêu khắc tương ứng. Đồng thời sẽ hiển thị màu điêu khắc khác nhau theo thuộc tính tấn công Đá Quý khảm ở ô Đá Quý thứ 2 của Thần Khí.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.