Tính năng

ĐỈNH PHONG HIỆP KHÁCH HÀNH

Điều kiện mở: Máy chủ đủ 147 ngày (đã mở Phượng Minh Thành)

Đối thủ khiêu chiến trong hoạt động Đỉnh Phong Hiệp Khách Hành sẽ tùy vào lực chiến của Huynh Tỷ, hãy chọn Huynh Tỷ trong BXH cùng server hoặc giang hồ hào kiệt khác để giao chiến.

Thời gian

Hoạt động Đỉnh Phong Hiệp Khách Hành mở cả ngày từ 0h thứ 2 đến 23h chủ nhật, khi đến 23h CN, tiến độ Hiệp Khách Hành mà Huynh Tỷ chưa hoàn thành sẽ bị xóa hết, Huynh Tỷ đang trong phó bản sẽ phải rời phó bản, kết thúc khiêu chiến, vì vậy các Huynh Tỷ cần sắp xếp thời gian hợp lý tham gia hoạt động.

Vào 0h mỗi thứ 2, số lần khiêu chiến của Huynh Tỷ đều sẽ tạo mới thành 1 lần, trong thời gian hoạt động, tiến độ phó bản chưa hết cơ hội khiêu chiến vẫn có thể tham gia khiêu chiến lại cho tới khi vượt ải. Thiếu hiệp vượt ải liên tục nhiều tuần sẽ có cơ hội nghênh chiến kẻ thù mạnh ở ải thần bí, khiêu chiến cực hạn của mình!

Số lần hoạt động

Đỉnh Phong Hiệp Khách Hành có BXH mùa giải, mỗi 3 tháng tạo mới 1 lần. Khi mùa giải kết thúc, Huynh Tỷ có tên trong BXH sẽ nhận thưởng lớn.

Mùa giải đỉnh phong

Hoàn thành khiêu chiến ải Đỉnh Phong Hiệp Khách Hành sẽ nhận Điểm Hiệp Khách, Điểm Hiệp Khách có thể dùng để tăng hạng mùa giải, nhận thưởng lớn.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.