Tính năng

ĐỈNH PHONG THIÊN MỆNH

Điều kiện mở

Sau khi Huynh Tỷ vượt độ khó cao nhất Huyền Cảnh 5 của phó bản Thiên Mệnh-Thường sẽ mở phó bản Đỉnh Phong Thiên Mệnh có tính thử thách cao hơn.

Hiệu quả Đỉnh Phong Thiên Mệnh

Hàng tuần sẽ chọn ngẫu nhiên 4 trong 8 hiệu quả Đỉnh Phong Thiên Mệnh làm hiệu quả Đỉnh Phong Thiên Mệnh trong tuần, Huynh Tỷ có thể vào giao diện chọn phó bản, nút hiệu quả Thiên Mệnh trong phó bản xem hiệu quả Đỉnh Phong Thiên Mệnh. Khi tạo BOSS sẽ thêm ngẫu nhiên 8 hiệu quả Thiên Mệnh của phó bản Thiên Mệnh-Thường, đồng thời nhận hiệu quả Đỉnh Phong Thiên Mệnh Huynh Tỷ đã chọn.

Giới hiệu 8 hiệu quả Đỉnh Phong Thiên Mệnh:

1) Canh Thể: Tấn công một lần mà BOSS phải chịu không vượt quá một tỉ lệ nhất định của sinh lực tối đa.

2) Cố Bổn: Sinh lực tối đa của BOSS tăng theo tỉ lệ nhất định.

3) Hoạt Lực: Khi sinh lực BOSS thấp hơn tỉ lệ nhất định, mỗi diệt 1 Huynh Tỷ sẽ hồi tỉ lệ sinh lực nhất định.

4) Chế Nộ: Trong phó bản, tấn công thuộc tính của Huynh Tỷ giảm theo tỉ lệ nhất định.

5) Tuyệt Thế: Trong phó bản, sinh lực tối đa của Huynh Tỷ giảm theo tỉ lệ nhất định.

6) Huyết Dũng: Ngoại Công và Nội Công của BOSS tăng theo tỉ lệ nhất định.

7) Hư Thế: BOSS tăng sát thương, mỗi qua một khoảng thời gian, mức tăng này sẽ giảm dần.

8) Cộng Thọ: Sinh lực BOSS mỗi khi giảm một tỉ lệ nhất định, hiệu quả trị liệu Huynh Tỷ nhận được sẽ giảm dần.

Điểm khiêu chiến Đỉnh Phong

Mỗi hiệu quả Đỉnh Phong Thiên Mệnh đều có 4 độ khó khác nhau để chọn, mỗi độ khó tương ứng với điểm khiêu chiến Đỉnh Phong khác nhau, Huynh Tỷ có thể chọn độ khó khiêu chiến bất kỳ. Khi diệt BOSS phó bản Đỉnh Phong Thiên Mệnh, sẽ thưởng thêm Thiên Mệnh Ấn Ký cho Huynh Tỷ theo điểm khiêu chiến Đỉnh Phong hiện tại của đội.

BXH Khiêu Chiến Thiên Mệnh

BXH sẽ hiển thị thông tin đội vượt phó bản Thiên Mệnh Thường hoặc Đỉnh Phong. BXH tạo mới vào 20:00 thứ 2 hàng tuần, quy tắc xếp hạng như sau:

1) Độ khó khiêu chiến Thiên Mệnh mà đội Huynh Tỷ vượt càng cao, xếp hạng càng cao.

2) Khi cảnh giới Thiên Mệnh khiêu chiến của nhiều đội giống nhau, sẽ lần lượt xếp theo điểm khiêu chiến Đỉnh Phong và thời gian vượt, đội có điểm khiêu chiến càng cao, thời gian vượt càng ngắn sẽ xếp hạng càng cao.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.