Tính năng

DUNG LUYỆN TRANG BỊ

DUNG LUYỆN TRANG BỊ

Thần Mộc Đỉnh có thể thông qua dung luyện trang bị lục trở lên để tăng linh lực bản thân. Linh lực đạt giới hạn, cấp của Thần Mộc Đỉnh sẽ tăng, thuộc tính và lực chiến của nhân vật càng lớn.

Dùng Thần Mộc Đỉnh dung luyện trang bị, nếu trang bị dung luyện là phẩm chất Tím, Cam sẽ có xác suất nhận được 1 trong 4 loại Khí Hồn và trực tiếp tăng cấp Khí Hồn tương ứng.

Trang bị dung luyện có phẩm chất và cấp càng cao, Linh Lực sau khi dung luyện sẽ nhận càng nhiều. Đặc biệt, khi dung luyện trang bị Tím và Cam, phẩm chất, cấp trang bị càng cao, khả năng nhận Khí Hồn sau khi dung luyện càng cao.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.