Tính năng

Giới thiệu tính năng Ám Khí

Giới thiệu

Ngoài các Kỹ năng, Thần Khí, Ám Khí, Anh Hùng Phổ… để nâng cao võ học trong bước đường chinh phục Giang hồ thì không thể không nói đến Kinh Mạch. Ngữ Yến sẽ giới thiệu đến quý thiếu hiệp những thông tin cơ bản về Kinh Mạch.

Tu luyện ám khí

  • Tu luyện Ám khí tăng thuộc tính ban đầu của Ám Khí và kỹ năng lĩnh ngộ Ám Khí ở mỗi cấp tu luyện cố định.

  • Cấp Tu Luyện level 20 mở được kỹ năng 1 Cấp Tu Luyện 30 mở được kỹ năng thứ 2, Cấp Tu Luyện 40 mở được kỹ năng thứ 3.

  • Dùng Đá Vong Vô để tẩy kỹ năng cho Ám Khí. Tham gia Phó bản Phiêu Miễu Phong hoặc mua ở Cửa Hàng, Thương Hội để nhận nguyên liệu Đá Vong Vô.

  • Lựa chọn đúng kỹ năng Ám Khí phụ trợ tương thích với môn phái mà thiếu hiệp đang sử dụng.

Các loại ám khí

TênPhẩm chất
Đá Phi Hoàng600
Mai Hoa Tiêu1000
Băng Phách Thần Châm3000
Kim Sí Linh Vũ6000
  • Đạt Level 74 và 100 Huyền Hạo Ngọc để chế tạo Mai Hoa Tiêu.

  • Đạt Level 84 và tốn 300 Hàn Băng Tinh Tiết để chế tạo được Băng Phách Thần Châm.

  • Đạt Level 94 và tốn 300 Đá Nữ Oa sẽ chế tạo được Kim Sí Linh Vũ.

  • Bậc Ám Khí càng cao thì tỷ lệ tăng của thuộc tính cơ bản và thuộc tính thêm sẽ càng cao.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.