Tính năng

HƯỚNG DẪN TỤY ĐỘC

HƯỚNG DẪN

  • Tu luyện ám khí đạt cấp 100, sẽ mở thêm một tính năng ám khí mới – Tụy Độc, có thể tiêu hao Đá Ám Khí để luyện Ám Khí Tụy Độc, gồm 5 loại độc.
  • Mỗi loại độc dược sau khi sử dụng nhận được 3 dòng thuộc tính ngẫu nhiên, giá trị thuộc tính cùng với cấp độc dược.

  • Thiếu Hiệp có thể tiêu hao Đá Ám Khí để luyện độc dược, luyện độc có thể ảnh hưởng đến thuộc tính độc dược, tăng exp độc dược.

  • Sau khi luyện độc nhận được thuộc tính luyện mong muốn, thiếu hiệp chọn Đổi để có hiệu lực tăng chỉ số.

  • Cấp càng cao, phạm vi ngẫu nhiên chỉ số thuộc tính thuốc độc càng cao.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.