Tính năng

HƯỚNG DẪN VÕ HỒN

Giới thiệu

Võ học là một thế giới vô cùng rộng lớn mà những cao thủ võ lâm trên giang hồ đều muốn đạt tới. Lĩnh ngộ được võ công thượng thừa thì người học võ còn cần phải hòa nhập tâm hồn vào võ học. Ngữ Yên xin gửi đến quý thiếu hiệp tuyệt học VÕ HỒN.

Để khai mở được cảnh giới Võ Hồn, quý thiếu hiệp phải đạt đến cấp 79.

ĐÚC TINH LUYỆN

  • Dùng Mảnh Linh Hồn để đúc tinh Võ Hồn, tăng các thuộc tính :Sức mạnh, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp.
  • Mở khóa kỹ năng đúc tinh sẽ tự động lĩnh ngộ 1 kỹ năng bị động của Võ Hồn.
  • Mảnh Linh Hồn nhận tại Phó bản Thiếu Thất Sơn, Thương Hội.

TĂNG SAO

  • Khi cấp đúc tinh Võ Hồn đạt 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 có thể dùng Cửu Thiên Linh Phách tăng sao Võ Hồn.
  • Khi tăng cấp sao thành công, tất cả kỹ năng bị động của Võ Hồn đều tăng 1 cấp và 4 thuộc tính trong Ngưng Hồn đều tăng mạnh giới hạn bồi dưỡng.

  • Khi cấp sao võ hồn đạt: 4,6,9 sao ngoại hình của Võ Hồn sẽ thay đổi.

NGƯNG HỒN

  • Võ Hồn có 4 sao gồm Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm, Thái Tuế. Dùng Đá Nhuận Hồn và xu để ngưng hồn sao bất kì.
  • Sau Khi ngưng hồn, tuế tinh có 4 dòng thuộc tính sẽ tăng giảm ngẫu nhiên, cần lưu thuộc tính mới có hiệu lực.
  • Ngưng Hồn bằng Đá Nhuận Hồn tại Thương Hội, Phó bản Thiếu Thất Sơn.

  • Có thể đổi thuộc tính bằng Đá Dị Hồn.

TINH PHÁCH

  • Ảo hóa Võ Hồn Tinh Phách khác nhau thể hiện ngoại hình Tinh Phách.
  • Một số Tinh Phách đặc biệt làm tăng thuộc tính và tăng lực chiến cho nhân vật sau khi nhận.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.