Tính năng

KÍNH HỒ HÀNG YÊU

Kính Hồ Thổ Phỉ cướp được một bức họa thần bí, thả tinh linh và yêu quái bên trong ra ngoài. Họa Yêu không muốn bị phong ấn trong tranh, không ngừng hấp thụ sức mạnh của Họa Linh, thề sẽ gây nên sóng gió ở Kính Hồ!

Điều kiện mở: Server mở được 60 ngày.

Thời gian: Mỗi tối Thứ 2 lúc 20:30 - 21:15

Cảnh Giới Họa Yêu: Cách một khoảng thời gian nhất định, Họa Yêu sẽ hấp thụ linh lực của Họa Linh để tăng cảnh giới của mình. Không ngừng mạnh lên theo trình tự Nhất Phách Cô Linh, Nhị Nguyên Dung Hợp, Tam Hồn Nhập Minh, Tứ Tượng Thịnh Vinh và Ngũ Thần Câu Quy! Mỗi lần tăng cảnh giới, Họa Yêu sẽ nhận được kỹ năng mới, và hồi phục toàn bộ sinh lực.

Họa Linh Nhập Họa: Họa Linh Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước và Thanh Long vốn được sức mạnh của bản thân bảo vệ, miễn dịch tất cả sát thương. Nhưng khi bị Họa Yêu hút mất linh lực, bị hút vào bức họa, mất đi sức mạnh bảo vệ. Thiếu hiệp có thể tấn công Họa Linh bị hút vào trong bức họa, mỗi lần gây sát thương đều có thể nhận thưởng đạo cụ.

Thưởng hoạt động: Khi diệt Họa Yêu, cảnh giới Họa Yêu càng cao, thưởng càng nhiều. Diệt Họa Yêu cảnh giới cao nhất - Ngũ Thần Câu Quy, có cơ hội nhận vật phẩm hiếm!

Lưu ý: Trong thời gian hoạt động, vào Kính Hồ sẽ tự bật dạng Giao Chiến Bang.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.