Tính năng

KINH MẠCH

Giới thiệu

Ngoài các Kỹ năng, Thần Khí, Ám Khí, Anh Hùng Phổ… để nâng cao võ học trong bước đường chinh phục Giang hồ thì không thể không nói đến Kinh Mạch. Ngữ Yến sẽ giới thiệu đến quý thiếu hiệp những thông tin cơ bản về Kinh Mạch.

Cách đả thông Kinh Mạch

Yêu cầu:

  • Cấp nhân vật: cấp 68
  • Cấp thân thiện Anh Hùng: cấp 30

Nội dung:

  • Mỗi nhân vật có tổng cộng 8 Kinh Mạch: Nhâm Mạch, Đốc Mạch, Xung Mạch, Đại Mạch, Âm Khiêu, Dương Khiêu, Âm Duy, Dương Duy. Cấp thân thiên Anh Hùng càng cao, hiệu quả Đả thông kinh mạch sẽ càng lớn.
  • Bấm vào Đổi để chọn Anh Hùng đả thông Kinh Mạch.

  • Những Anh Hùng đã đạt cấp thân thiện Level 30 trở lên mới có thể Đả thông kinh mạch.

  • Thuộc tính chia thành 5 phẩm chất Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam. Phẩm chất càng cao thuộc tính sẽ tăng lên.

  • Dùng Qủa Tiềm Năng và Xu để tăng Phẩm chất tiềm năng. Phẩm chất càng cao, thuộc tính càng tăng.

  • Để thay đổi Tiềm năng, Thiếu hiệp dung Hồi Thiên Châu để đổi loại Thuộc tính tiềm năng.

Trang bị anh hùng

  • Mỗi Kinh Mạch Anh Hùng đều có 4 trang bị gồm: Vũ khí, Bảo Vật Chiêu Thức, Tâm Pháp nhằm kích hoạt tiềm năng, tăng hiệu quả đả thông cộng lực chiến.

  • Trang bị gồm 5 phẩm chất: Trắng, Lục, Lam, Tím , Cam. Mỗi Anh Hùng đều có 4 trang bị riêng sẽ tăng thêm hiệu quả tiềm năng. Trang bị không dùng khi Dung Luyện sẽ nhận được Bách Luyện Tinh Hoa.

Đoạt bảo

  • Để nhận được Trang Bị anh hùng, Thiếu hiệp vào Đoạt Bảo để nhận Trang Bị.

  • Trong Tiệm, Thiếu hiệp dùng Bách Luyện Tinh Hoa để đổi lấy Trang Bị Anh Hùng.

  • Trong Đoạt Bảo, Thiếu hiệp dùng Chìa Thần Bí để quay Trang bị Anh Hùng và nhận thêm Rương Bách Luyện Tinh Hoa theo mỗi lượt rút. 1 lượt Rút sẽ nhận được 1 Bách Luyện Tinh Hoa.

Kỹ năng kinh mạch

  • Kỹ năng kinh mạch chia làm 2 loại Kỹ Năng Càn Nguyên và Kỹ Năng Khôn Nguyên.

  • Kỹ năng Càn Nguyên sẽ giảm thời gian hiệu quả khống chế nhân vật phải chịu.

  • Kỹ năng Khôn Nguyên sẽ tăng thời gian hiệu quả khống chế của nhân vật.

  • Dùng Nguyên Thần Đơn để tăng điểm Kỹ năng kinh mạch. Mỗi lần dùng Nguyên Thần Đơn sẽ nhận được 1 điểm kỹ năng. Nguyên Thần Đơn nhận được từ Rương vượt lần đầu Tháp Thí Luyên Anh Hùng tầng 203 đến tầng 300.

  • Để tạo mới Điểm kỹ năng kinh mạch, thiếu hiệp vào Tạo Mới.

  • Dùng Viên Giác Lộ để tạo mới điểm cộng kỹ năng.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.