Tính năng

Lãnh địa chiến

Điều kiện tham gia

 • Nhân vật đạt 40 trở lên.
 • Tạo tổ đội 3 người trở lên để tham gia hoạt động.
 • Thời gian mở: 20h00 - 20h30 thứ 6 hàng tuần

Cách chơi

  • - Mỗi trận Tranh Đoạt Chiến tạo thành từ 5 chiến trường, mỗi chiến trường tối đa vào 40 thành viên Bang. Sau Trận chiến , bang thắng nhiều sẽ chiếm lãnh địa.
  • - Mỗi chiến trường đều có cắm 1 cờ chiến, chạm vào cờ chiến để đoạt. Sau khi đoạt cờ chiến, nếu trong 10 phút chưa đổi chủ thì bang đoạt cờ chiến thắng sớm. Nếu chưa có bang thắng sớm thì khi hết giờ, bang đang giữ Cờ chiến thắng. Nếu không có Bang giữ xem như hòa.
  • Sau Khi tiêu diệt xong Boss Viễn Cổ Kỳ Hồn xuất hiện, các vị thiếu hiệp phải cùng nhau hợp lực tiêu diệt để hoàn thành phó bản.

Phần thưởng

  • Nhận Danh Vọng Lệnh, Bùa Tăng Đá, Long Hồn Nguyên Thần, Trân Thú Nội Đơn.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.