Tính năng

Luyện công bang

Điều kiện tham gia

  • Để trở về Bang, thiếu hiệp về thành Lạc Dương (109.176) gặp NPC Phạm Thuần Nghĩa hoặc tại thành Tô Châu (203.150) gặp NPC Phạm Thuần Nhân. Sau đó đến gặp Thầy Luyện Công Bang - NPC Nghiêm Tâm.
  • Nhân vật đạt cấp 18 trở lên.
  • Tạo tổ đội 2 người trở lên để tham gia hoạt động.
  • Thời gian mở: 19h15 – 21h15 hàng ngày.

Cách chơi

    • Tổ đội 2 người đến Thầy Luyện Công Bang- Nghiêm Tâm tu luyện để tăng EXP.
    • Cấp 2 người chênh lệch càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Chênh lệch 5 cấp sẽ có hiệu quả tốt nhất khi tu luyện.

Phần thưởng

  • Nhận Điểm Kinh Nghiệm (EXP).

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.