Tính năng

LUYỆN ĐƠN BANG

Thời gian: Từ ngày 19/6 - 16/8

Nội dung hoạt động:

a. Luyện Đơn: Gần đây tiền tuyến Tống Liêu chiến sự căng thẳng, chúng ta tuy ở hậu phương, cũng cần góp chút công sức. Huynh Tỷ hãy giúp luyện chế ít đơn dược, để tăng thêm phần bảo vệ cho tướng sĩ tiền tuyến. Vào 19:15-19:45 Thứ 3, Thứ 6 hàng tuần, Huynh Tỷ có thể lập đội 2 người, đối thoại với Đơn Trường Sinh của Thành Thị Bang và vào phòng luyện đơn của bang, tìm lò luyện đơn nhàn rỗi để luyện đơn.

b. Kẻ trộm thuốc: 19:20, 19:30, 19:40, kẻ trộm thuốc sẽ xuất hiện ở vị trí ngẫu nhiên trong phòng luyện đơn. Nếu kẻ trộm thuốc chưa bị diệt, sẽ trộm đơn dược số lượng nhất định của bang. Khi trộm sinh lực giảm còn 80%, 60%, 40%, 20%, 0, vị trí này sẽ xuất hiện 10 Rương, mỗi Huynh Tỷ mỗi ngày chỉ được nhặt 1 lần.

Thưởng hoạt động: Mỗi lần luyện đơn kết thúc, sẽ tặng thưởng cho Huynh Tỷ theo điểm luyện đơn lần này. Trong hoạt động 1 lần, Huynh Tỷ có thể tham gia luyện đơn nhiều lần, nhưng tối đa chỉ được nhận 2 lần thưởng luyện đơn. Ngoài ra, mỗi lần hoạt động kết thúc, trong bang top 10 hạng tổng số luyện đơn bang của server, thành viên bang luyện chế đơn dược thành công còn được nhận thưởng thêm.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.