Tính năng

NGHIÊN CỨU TUYỆT KỸ

Sau khi Huynh Tỷ đạt Chân Võ 20 Chu Thiên, và tăng tuyệt kỹ môn phái đến Lv99, sẽ mở tính năng Nghiên Cứu Tuyệt Kỹ. Sau khi mở Nghiên Cứu, sẽ tặng thêm cho tuyệt kỹ môn phái nhiều hiệu quả kỹ năng mạnh, đồng thời sẽ cung cấp nhiều thuộc tính và lực chiến tăng.

Nhánh kỹ năng

Nghiên Cứu Tuyệt Kỹ sẽ mở khóa nhiều nhánh kỹ năng, chọn nhánh khác nhau sẽ có kỹ năng khác nhau. Nghiên Cứu Tuyệt Kỹ có 3 nhánh để chọn (Vô Tướng, Long Chiến, Hồi Phong), các nhánh có thể đổi cho nhau nhưng cùng lúc chỉ được kích hoạt 1 nhánh.

Điểm Nghiên Cứu

Mỗi nhánh kỹ năng đều tạo thành từ 14 điểm có thể nghiên cứu, gồm 2 loại 7 Chiêu Thức và 7 Công Pháp. Chiêu Thức sẽ mở khóa hiệu quả kỹ năng mạnh, chiêu thức ở nhánh kỹ năng đang kích hoạt mới có hiệu lực. Công Pháp sẽ tăng buff thuộc tính, dù kích hoạt nhánh hay không cũng có hiệu lực.

Cách Nghiên Cứu

Nghiên cứu cần thỏa mãn điều kiện tương ứng trước đó, đồng thời cần tiêu hao điểm Nghiên Cứu. Trong đó giới hạn cấp độ chiêu thức là Lv10, mỗi lần nghiên cứu cần tốn 2 điểm Nghiên Cứu. Giới hạn cấp độ của Công Pháp là Lv20, mỗi lần nghiên cứu tốn 1 điểm Nghiên Cứu.

Cách Nhận Điệm Nghiên Cứu

Khi mở khóa nghiên cứu, Huynh Tỷ sẽ nhận 30 điểm Nghiên Cứu. Về sau Huynh Tỷ cần nghiên cứu mới được nhận thêm điểm Nghiên Cứu.

Hủy Kích Hoạt

Huynh Tỷ có thể chọn hủy kích hoạt nhánh hiện tại, từ đó đổi trở về tuyệt kỹ môn phái trước khi mở tính năng Nghiên Cứu. Sau khi hủy kích hoạt hiệu quả kỹ năng do nghiên cứu tuyệt kỹ mang lại sẽ tạm thời mất hiệu lực, thuộc tính và lực chiến của nghiên cứu tuyệt kỹ thì vẫn có hiệu lực.

Thời gian chờ đổi

Mỗi lần đổi nhánh kỹ năng khác nhau hoặc tiến hành thao tác hủy kích hoạt đều sẽ vào thời gian chờ cố định 30 phút. Sau khi hết thời gian chờ thì Huynh Tỷ mới được thực hiện thao tác đổi. Thời gian chờ đổi khi đổi nhánh và thời gian chờ hồi kỹ năng khi thi triển Tuyệt Kỹ là hoàn toàn độc lập với nhau, không ảnh hưởng nhau.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.