Tính năng

PHÓ BẢN 10 NGƯỜI THÊM CHẾ ĐỘ VÕ TÔNG

Ở phiên bản "Thiên Long Tái Khởi" cập nhật ngày 26/10/2022 sẽ mở đoàn đội phó bản độ khó mới “Võ Tông”

Cấp tham gia: Trên 75

Phần thưởng dành riêng cho Võ Tông: Ảo hóa thần khí + trang phục cổ điển tái hiện Thiên Long.

Cách lấy trang phục tái hiện Thiên Long là đánh bại boss võ tông, có thể nhận được đạo cụ trao đổi thời trang võ học cổ điển – Tập Ảnh Quái! Thu thập 30 Tập Ảnh Quái để đổi tại Tô Châu-Kỷ Phồn Tịch.

Các Huynh Tỷ có thể mở giao diện tại Tiếp dẫn phó bản, này khi mỗi đội tham gia vào hầm ngục và chọn độ khó để bắt đầu thử thách. Huynh Tỷ cũng có thể xem phần giới thiệu về phó bản, xem trước rơi Thần Khí Ảo Hóa và Thời Trang, đọc các giới thiệu về kỹ năng boss và câu chuyện đằng sau mỗi boss.

Binh Thánh Kỳ Trận

Quốc Vận Chiến

Thâm Hải Mê Thành

Ngũ Thánh Giáng Lâm

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.