Tính năng

PHÓ BẢN BINH THÁNH KỲ TRẬN

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Cấp nhân vật: 75
 • Cách thức tham gia: Tổ Đội
 • Thời gian mở: Thứ 3 hàng tuần từ 00:01 – 23:59
 • Lập Quân Đoàn 10 người để tham gia hoạt động Binh Thánh Kỳ Trận.

HƯỚNG DẪN

  • Đến NPC Cao Dương tại Lạc Dương để tham gia tấn công doanh trại quân Liêu để phá trận địch.

  • Thưởng vượt ải bao gồm: Đá Nguyên Liệu, Bùa đảm bảo 7 - 9 sao, Mảnh ghép Bùa Đảm Bảo, Đá Ngũ Sắc, Mạc Kim Phù, Mảnh Mạc Kim Phù, Phụ Thể Kháng, Giảm Kháng, Thuộc Tính, Chinh Nam Ấn đổi danh hiệu.

  • Để chiến Boss thiếu hiệp phải tiêu diệt quái để vào được trận đồ.

  • Boss đầu tiên là Tiêu Dật Phong, Thiếu hiệp trong quá trình chiến đấu phải quan sát bẫy để tránh bị tổn hại sinh khí.

Bản Đồ Binh Thánh Kỳ Trận

  • Đến gặp Boss Tiêu Như Uý và Tiêu Như Phong thiếu hiệp phải chia số lượng các thành viên trong Quân Đoàn để có thể cùng lúc tiêu diệt 2 Boss này. Trong quá trình đó cần né tránh châm độc. Phải tiêu diệt Đồng Tâm Trúc khi Boss phát động tu dưỡng Sinh Tức Thuật để Boss mất đi miễn dịch sát thương.

  • Gặp Boss Gia Luật Viêm để tránh bẫy Hỏa cần chạy vào vòng Băng màu xanh để tránh tổn thất sinh lực.

  • Ải cuối cùng, khi thiếu hiệp gặp Boss Gia Luật Liên Thành cần phải diệt Sơn Thạch để tránh Boss hồi sinh lực và gây sát thương khi nổ.

  • Boss sẽ phân thân và thiếu hiệp phải chú ý đưa Boss Xanh vào ô màu xanh, Boss Tím vào ô màu tím để tăng sát thương.

Lưu ý: Phó bản tốn rất nhiều Pháp Lực để vượt ải nên thiếu hiệp hãy chú ý sử dụng Trân Thú Huyết Tế để đủ sử dụng.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.