Tính năng

Phó bản hàng ngày

Giới thiệu

Trong quá trình bôn tẩu giang hồ, các Thiếu Hiệp có thể nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn thông qua các hoạt động hàng ngày. Ngữ Yên sẽ giới thiệu chi tiết các hoạt động hàng ngày để các Thiếu Hiệp khám phá Tân Thiên Long Mobile ngày càng trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn hơn.

1. THÍ LUYỆN ANH HÙNG

 • Cấp yêu cầu: 15.
 • Đến thành Tô Châu( 162.131) gặp NPC Giang Hồ Bách Hiểu Sinh để khiêu chiến tháp Thí Luyện mỗi ngày.
 • Thí luyện Anh hùng có 30 Chương trong đó với 300 tầng, thiếu hiệp phải khiêu chiến Boss để vượt tầng.
 • Phần thưởng Thí Luyện Anh Hùng gồm Điểm Kinh Nghiệm (EXP), mảnh Anh Hùng, Nguyên liệu tăng thân mật Anh Hùng. Tầng càng cao phần thưởng nhận được sẽ giá trị hơn.

2. ĐOẠT BẢO MÃ TẶC

 • Cấp yêu cầu: 20
 • Loại phó bản: tổ đội
 • Đến Thành Tô Châu (197.104) gặp Lý Hiệu Úy nhận nhiệm vụ.
 • 25 lần đầu mỗi ngày nhận nhiều EXP sau đó sẽ nhận được thưởng EXP bình thường.
 • Diệt 25 Mã Tặc để nhận thưởng: Điểm EXP, Rương Mã Tặc, Rương Đội Trưởng, Rương Đoạt Bảo Mã Tặc.

3. GIANG HỒ THÍ LUYỆN

  • Cấp yêu cầu: 20
  • Loại phó bản: Cá nhân hoặc tổ đội.
  • Mua Thiên Linh Đơn để nhận được nhiều EXP.
  • Có 3 Map lựa chọn để diệt 3000 quái nhận 100% EXP: Ngoài Thành, Yến Vương Mộ 5, Tần Hoàng Địa Cung 5.
  • Sau khi vượt giới hạn, EXP nhận sẽ giảm 90% (EXP hoạt động diệt Mã Tặc và quái Phó Bản không bị ảnh hưởng)

4. PHÂN KIM ĐỊNH HUYỆT

 • Cấp yêu cầu: 25
 • Loại phó bản: Nhiệm vụ cá nhân.
 • Mua Thiên Linh Đơn để nhận được nhiều EXP.
 • Thiếu hiệp phải đến các địa điểm được chỉ định dùng Bảo Tàng Đồ- Thường đào bảo 10 lần.
 • Phần thưởng sau khi hoàn thành: Hộp Thú Quyết.

5. LUYỆN KIM BANG

 • Cấp yêu cầu: 26
 • Về Thành Thị Bang (129.108) gặp NPC Đới Tam Kim để nhận nhiệm vụ.
 • Thiếu hiệp cần tốn 30 điểm năng động để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Sau khi khoàn thành vận chuyển mỏ vàng, khai thác mỏ vàng (4 lần), Đào mỏ vàng (4 lần) các thiếu hiệp sẽ nhận được Bạc, Qũy Bang, Túi Phúc Bang.

6. NHIỆM VỤ BÀO THƯƠNG

 • Cấp yêu cầu: 47
 • Thiếu hiệp đến Lạc Dương (187.234) gặp NPC Kiều Thiên để nhận nhiệm vụ.
 • Qua tuần nếu tuần trước đã có tiến độ tuần hoàn, tiến độ và số lần có thể nhận ở tuần trước sẽ không bị xóa, có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tuần hoàn trước rồi mới làm nhiệm vụ Bào Thương tuần này.
 • Hoàn thành xong nhiệm vụ tuần hoàn 300 lần các thiếu hiệp sẽ nhận được Điểm EXP, Đá Qúy, Sách Trân Thú, Nguyên liệu cường hóa.

7. PHẢN TẶC XÂM NHẬP

  • Cấp yêu cầu: 35
  • Loại phó bản: Tổ đội
  • Đến Trường Bạch Sơn và tiêu diệt 27 Tặc Binh Lâu La và diệt Boss Tặc Binh Đầu Mục đem lại yên bình cho dân chúng.
  • Phần thưởng nhận được gồm Xu, Vé Càn Quét, Đá Qúy

8. YẾN TỬ Ổ

  • Cấp yêu cầu: 32
  • Loại phó bản: Tổ đội
  • Đến thành Tô Châu (246.213) gặp NPC Lý Cương để nhận nhiệm vụ thảo phạt Yến Tử Ổ.
  • Thiếu hiệp phải vượt qua cửa ải:
   • Cửa 1: Nhạc Lão Tam, Diệp Nhị N ương, Vân Trung Hạc, Đoàn Diên Khánh, Cao Thủ Nhất Phẩm Đường.
   • Cửa 2: Tần Gia Thân Binh, Diêu Bá Dương, Thanh Thành Đệ Tử, Tư Mã Lâm, Thổ Phồn Lạc Ma, Cưu Ma Trí.
   • Cửa 3: Bao Bất Đồng, Mộ Dung Phục
  • Phần thưởng nhận được Bộ Môn Phái, Đá Ngũ Sắc, Tân Mãng Phù.

9. TỨ TUYỆT TRANG

Có câu sư huynh đệ lâu năm nhưng vì kho báu cũng sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Tứ Tuyệt Trang Tam Đại Trang Chủ đoạt mấy kho báu gia truyền của Phan Xí Gia, Phan Thanh Thanh vì muốn hoàn thành tâm nguyện của cha đã treo thưởng mời cao thủ giang hồ đến Tứ Tuyệt Trang giành lại kho báu.

  • Cấp yêu cầu: 50
  • Loại phó bản: Tổ đội
  • Đến thành Tô Châu (106.228) gặp NPC Phan Thanh Thanh để nhận nhiệm vụ.
  • Có 4 cửa phải vượt qua: Cửa đầu sẽ gặp Tứ Tuyệt Diện Hộ Vệ, Tứ Tuyệt Giáo Đầu, Mẫn Mặc, cửa 2 gặp Tần Vân, cửa 3 gặp Đào Thanh, Mặc Hổ, cửa cuối sẽ gặp Bàng Xí và quái Tình La Tiểu Cốt.
  • li>Phần thưởng nhận được Chế Tạo Đồ, Nguyên liệu Chế Tạo Đồ, Nguyên Liệu Cường Hóa.

10. LÃO TAM HOÀN

  • Cấp yêu cầu: 25
  • Loại phó bản: Tổ đội
  • Đến thành Tô Châu (47.157) gặp NPC Tiền Hoành Vũ nhận nhiệm vụ Lão Tam Hoàn.
  • Cửa đầu các thiếu hiệp sẽ tiêu diệt 10 Diệt Tống Binh Giả đến Boss Dư Độc, cửa tiếp theo là diệt Gấu Chúa Đỏ, Cửa cuối cùng các thiếu hiệp sẽ gặp Tay Trống, Cát Vinh, Trị Liệu Cổ Thủ.
  • Sau khi đã vượt hết các cửa, thiếu hiệu sẽ nhận được thưởng: Nguyên liệu cường hóa, Bộ Môn Phái, Cao Tổ Kiếm.

11. PHIÊU MIỄU PHONG

  • Cấp yêu cầu: 64
  • Loại phó bản: Tổ đội
  • Đến thành Lạc Dương(61.168) gặp NPC Trình Thanh Sương để nhận nhiệm vụ.
  • Tổ đội sẽ đi qua cửa Cáp Đại Bá, Tang Thổ Công (quái Bích Lân Cương Thi), Ô Lão Đại, Bất Bình Đạo Nhân, Trác Bất Phàm, Nhậm Bình Sính, ải cuối gặp Boss Thiên Sơn Đồng Lão hoặc Lý Thu Thủy sẽ nhận được nhiều phần thưởng tăng Ám Khí: Huyền Hạo Ngọc, Đá Vong Vô, Thiên Tôi Thần Ngọc.

12. TRỪNG TRỊ KẺ ÁC

 • Cấp yêu cầu: 25
 • Đến Thành Tô Châu (89.159) gặp NPC Ngô Giới để nhận nhiệm vụ Trừng Trị Kẻ Ác.
 • Đến một map ngẫu nhiên do NPC phân bố diệt 10 tên Cường Đạo.
 • Phần thưởng nhận được Tàng Bảo Đồ, Tàng Bảo Đồ Hiếm.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.