Tính năng

PHƯỢNG HOÀNG THÀNH CHIẾN

Yêu cầu:

  • Bang trong Lãnh Địa Chiến chiếm Vương Thành và Châu Phủ, thành viên bang trước 0h00 Thứ 6 trong tuần vào Bang và đạt Cấp 40 trở lên có thể tham gia Phượng Hoàng Thành Chiến của tuần đó.

Nội dung:

  • Hệ Thống sẽ chọn 4 bang trong máy chủ có thực lực ngang nhau ghép với bang Vương Thành hoặc Người Chiếm Châu Phủ. Trong đó bang chiếm Vương Thành sẽ đấu với bang chiếm Vương Thành của máy chủ khác, Bang chiếm Châu Phủ sẽ đấu với bang chiếm Châu Phủ của máy chủ khác.

  • Mỗi trận Phượng Hoàng cấu thành 5 chiến trường: KIM- MỘC- THỦY –HỎA – THỔ, mỗi trận có tối đa 40 thành viên. Khi tranh đoạt kết thúc, bang tổng điểm hạng 1 của 5 chiến trường chiến tháng. Tổng điểm giống nhau sẽ dựa theo thứ tự phán đoán số thành viên tham chiến, tổng lực chiến thành viên tham chiến, số hiệu máy chủ, bang chiếm ưu thế.

  • Thông qua Chiếm Thủy Tinh và Cờ giao chiến cho Thủy Tinh để nhận điểm. Thủy Tinh mỗi giây cho 2 điểm, chiếm Thủy Tinh đầu tiên của mỗi chiến trường được thưởng 100 điểm. Mang cờ chiến giao cho Thủy Tinh nhận được 500 điểm.

  • Chiến trường Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc đều có 1 Thủy Tinh, Bang gây sát thương cho Thủy Tinh và gây đòn cuối sẽ chiếm được Thủy Tinh. Sau khi Thủy Tinh bị đối thủ chiếm, cũng có thể tấn công Thủy Tinh để đoạt lại. Nếu cùng lúc chiếm được 4 Thủy Tinh, tốc độ tạo điểm của Thủy Tinh sẽ tăng 5 lần.

  • Hoạt động bắt đầu sau 30 giây, Trung Tâm chiến trường sẽ tạo ra Cờ Phượng Hoàng. Chạm vào cờ chiến để vác cờ chiến. Khi vác cờ dùng miễn dịch sát thương và ẩn thân sẽ tự động bỏ cờ chiến. Đến gần Thủy Tinh của bang có thể giao cờ chiến và tăng điểm cho bang. Giao cờ 10 giây sau, cờ chiến sẽ được tạo mới ở Trung Tâm Chiến Trường.

  • Người chơi khi tiến hành diệt, trợ công, sát thương, đoạt Thủy Tinh, giao cờ sẽ nhận được công trạng. Căn cứ vào thắng thua trong chiến trường và hạng công trạng để nhận thưởng.

  • Nếu Bang chiếm Vương Thành đoạt chiến thắng trong Phượng Hoàng Thành Chiến tuần, tất cả người chơi server được vào thành Lạc Dương hành lễ tượng Thành Chủ nhận được phần thưởng hiếm do Thành Chủ ban cho.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.