Tính năng

THUỘC TÍNH DANH HIỆU CON CÁI

Điều kiện mở: Nhận Danh Hiệu Con Cái Phân Hình Đồng Khí.

Hướng dẫn: Huynh Tỷ có thể thông qua Danh Hiệu Con Cái trên giao diện Con Cái để vào thuộc tính Danh Hiệu, dùng Quả Linh Cơ để chỉ dẫn thuộc tính Danh Hiệu Con Cái, tăng 7 mục thuộc tính Con Cái (Thể, Thư, Lễ, Xạ, Ngự, Số, Nhạc). Tăng Điểm Con Cái còn có thể tăng phạm vi trị số chỉ dẫn của 7 mục thuộc tính.

Chỉ dẫn Vận Thế: Nếu gặp may, khi Huynh Tỷ chỉ dẫn có thể sẽ chỉ dẫn ra thuộc tính cao. Huynh Tỷ có thể thông qua giao diện hoặc kênh Bang xin sự giúp đỡ từ người khác để thay đổi hướng đi của bản thân, mỗi ngày tối đa có thể nhận giúp đỡ của 10 hiệp sĩ.

Nhận đạo cụ: Quả Linh Cơ có thể nhận từ Tiệm Nguyên Bảo hoặc Tiệm Nguyên Bảo Khóa.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.