Tính năng

Tính năng Anh Hùng Phổ

Giới thiệu

Võ công cao cường, nội lực thâm thâm hậu của thiếu hiệp cũng cần phải có những Anh Hùng Kết giao và Chỉ điểm kỹ năng của mình thi triển một cách hoàn hảo nhất.

Các phẩm chất anh hùng

  • Từ các thuộc tính và sức mạnh chiến đấu được thêm vào, từ thấp đến cao, được chia thành bốn phẩm chất lục- lam- tím- cam. Chất lượng càng cao, thiếu hiệp càng có nhiều thuộc tính và sức mạnh chiến đấu. Mỗi phẩm chất có 8 anh hùng, các thuộc tính được thêm vào là Sinh lực tối đa, Nội công, Ngoại công, Ngoại phòng, Nội phòng, Chính xác, Né tránh.

  • Ngoài ra, thiếu hiệp có thể sử dụng nguyên liệu gồm Anh Hùng – Hoa, Anh Hùng – Trà, Anh Hùng – Rượu, Anh Hùng - Thi và mảnh Anh Hùng để tăng mức độ thân thiện của các phẩm chất anh hùng, có thêm các thuộc tính bổ sung.
  • Khi thiếu hiệp đạt Level 44 và độ thân thiện Anh Hùng đạt level 21, các thiếu hiệp có thể đưa ra chỉ điểm kỹ năng chiến đấu để cường hóa hiệu quả dùng kỹ năng.

  • Mỗi kỹ năng chiến đấu đều có thể chọn 1 Anh Hùng trong 4 Anh Hùng chỉ định, hiệu quả chỉ điểm của mỗi Anh Hùng đều không giống nhau. Nhờ những Anh Hùng chỉ điểm này, Thiếu hiệp có thể tăng sức mạnh lực chiến và mang lại hiệu quả mới cho các kỹ năng.

Cách nhận anh hùng

Để nhận được Anh Hùng hoặc mảnh Anh Hùng, Ngữ Yên xin mời các vị thiếu hiệp cùng Ngữ Yên truy tìm từ các tính năng sau đây.

  • Phúc lợi: Đăng nhập 7 ngày, thiếu hiệp sẽ nhận được Thiệp A Châu.

  • Hoạt động: Thí Luyện Anh Hùng mỗi ngày để nhận được mảnh Anh Hùng và Nguyên liệu tăng thân thiện. Thiếu hiệp đạt Cấp 15 đến Tô Châu (162.130) gặp NPC Giang Hồ Bách Hiểu Sinh để khiêu chiến. Số lần tham gia mỗi ngày không bị giới hạn.

  • Cấp độ thứ ba, thứ sáu và thứ mười của mỗi chương cũng có thể nhận thêm phần thưởng kho báu, bao gồm các Mảnh Anh hùng và Điểm Kinh Nghiệm và Bạc.

  • Đối với mỗi mảnh có thể được ghép thành một anh hùng hoàn chỉnh thiếu hiệp cần phải có 50 mảnh Anh Hùng lục, 100 mảnh Anh Hùng lam, 150 mảnh Anh Hùng tím và 200 mảnh Anh Hùng cam.

  • Cửa Hàng: Sau khi thiếu hiệp vượt các chương và nhận được danh hiệu, thiếu hiệp có thể mua rương kho báu và mở ngẫu nhiên các anh hùng của các chương tương ứng.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.