Tính năng

Tính năng Đá Quý

Giới thiệu

Trên hành trình bôn tẩu giang hồ, chinh phục đỉnh cao võ hoc, quý thiếu hiệp không thể thiếu những trang bị phụ trợ đắc lực để khai triển sức mạnh. Ngữ Yên sẽ giới thiệu đến các thiếu hiệp hiểu rõ hơn về tính năng Đá Qúy phù hợp với hệ phái nhé.

Các loại đá quý

Khi đạt đến Level 17 thiếu hiêp sẽ được mở tính năng Đá Qúy. Ban đầu có 8 trang bị và sau khi kích hoạt Thần Khí và Ám Khí sẽ có 10 trang bị. Mỗi trang bị sẽ được khảm những loại Đá Qúy khác nhau và căn cứ vào thuộc tính môn phái mà thiếu hiệp đang gia nhập.

TÊN ĐÁHÌNH ẢNHCHỨC NĂNG
Đá Huyết Tinh
 • Tăng sinh lực nhân vật
 • Được khảm ở Khôi, Giáp, Kiên, Ngoa, Ám Khí, Thần Khí
Tổ Mẫu Lục
 • Tăng khả năng né tránh
 • Được khảm ở Khôi, Giáp, Kiên, Ngoa, Ám Khí.
Tử Ngọc
 • Tăng khả năng chính xác
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.
Biến Thạch
 • Tăng khả năng chí mạng
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.
Đá Lam Tinh
 • Tăng sát thương do Băng Công gây ra
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.
Đá Hồng Tinh
 • Tăng sát thương do Hỏa Công gây ra
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.
Đá Hoàng Tinh
 • Tăng sát thương do Huyền Công gây ra
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.
Đá Lục Tinh
 • Tăng sát thương do Độc Công gây ra
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.
Hạo Thạch
 • Giảm sát thương do Băng Công gây ra
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.
Hoàng Ngọc
 • Giảm sát thương do Huyền Công gây ra
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.
Đá Nguyệt Quang
 • Giảm sát thương do Hỏa Công gây ra
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.
Bích Tỷ
 • Giảm sát thương do Độc Công gây ra
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.
Đá Lam Minh
 • Giảm khả năng Kháng Băng
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.
Đá Hồng Minh
 • Giảm khả năng Kháng Hỏa
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.
Đá Hoàng Minh
 • Giảm khả năng Kháng Huyền
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.
Đá Lục Minh
 • Giảm khả năng Kháng Độc
 • Được khảm ở Uyển, Dây Chuyền, Nhẫn, Ngọc Bội, Thần Khí.

Khảm đá quý

 • Cấp độ Đá Qúy từ Level 1 thấp nhất và cao nhất đến Level 7. Theo từng cấp độ của loại đá khảm được cộng vào thuộc tính của nhân vật.

 • Đồng thời, sau khi toàn bộ cấp độ đá quý được khảm đạt đến cấp độ yêu cầu sẽ thêm các thuộc tính và sức mạnh chiến đấu bổ sung.

 • Đối với Đá Qúy cấp Level 5 lên Level 6, Level 6 lên Level 7 cần có nguyên liệu Bùa Tăng Đá.

 • Bùa Tăng Đá: Phó bản Kính Hồ Thổ Phỉ, Tàng Bảo Các, Đấu Giá

Cách nhận đá quý

 • Sở hữu Đá Qúy cực đơn giản thông qua Cửa Hàng Nguyên Bảo và Nguyên Bảo Khóa.

 • Tham gia phó bản nhận Đá Qúy: Trân Long Kỳ Cuộc, Kính Hồ Thổ Phỉ, …

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.