Tính năng

Tính năng Kết Bái

Tính năng Kết Bái

Bôn ba giang hồ thiếu hiệp không thể thiếu được bằng hữu cùng chung chí hướng. Nếu thiếu hiệp đã tìm được hào hữu như ý, tâm đầu ý hợp có thể đồng tâm kết bái để chuyến hành trình khám phá Tân Thiên Long Mobile ngày càng trở nên dễ dàng hơn.

Điều kiện kết bái

 • Tổ đội kết bái từ 2 – 5 người.
 • Các thành viên đã là hào hữu của nhau.
 • Giữa tất cả thành viên kết nghĩa không được có quan hệ kết bái từ trước.
 • Tốn 10,000 xu để Kết Bái.

Cách thức kết bái

  • Đội Trưởng dẫn đội đến Lạc Dương (113.205) gặp NPC Vương Phu Tử để Kết Bái.

  • Tất cả thành viên đồng ý, Đội trưởng trả phí 10000 xu để hoàn thành.

  • Đội trưởng thao tác chọn thứ tự vai vế để các bằng hữu bầu chọn Đại Ca- Lão Nhị- Lão Đại - Lão Tam- Lão Tứ - Láo Ngũ để ghi nhận.

  • Các thành viên trong đội sẽ phải bỏ phiếu của mình, không bỏ phiếu trắng.

  • Sau đó nộp thứ tự để được ghi nhận.

  • Điểm Kim Lan càng cao khi cùng nhau diệt quái sẽ nhận thêm EXP. Để nhận được điểm Kim Lan, các huynh đệ tỷ muội Kết Bái phải cùng diệt quái trong các hoạt động Lão Tam Hoàn, Yến Tử Ổ, Tứ Tuyệt Trang, Phiêu Miễu Phong, Đoạt Bảo Mã Tặc, Phản Tặc.

 • Điểm Kim Lan mỗi ngày nhận tối da 1000 Điểm Kim Lan. Điểm Kim Lan đạt chỉ định sẽ nhận được danh hiệu Kết Nghĩa, cao nhất là danh hiệu phẩm chất cam.

Trục xuất/đoạn tuyệt quan hệ

Trong quá trình cùng nhau hành tẩu giang hồ, các thiếu hiệp khó tránh khỏi những xích mích với nhau đến mức không thể giải hòa được. Có 2 cách để đoạn tuyệt quan hệ kết bái.

  • Đến thành Lac Dương (105.205) gặp NPC Đoàn Phu Tử để thực hiện thao tác.

  • Nếu trục xuất người cũ sẽ phải tập hợp tổ đội rồi chọn người bị trục xuất. Sau khi trục xuất sẽ bị trừ Điểm Kim Lan.

  • Nếu thiếu hiệp muốn tự mình thoát khỏi nhóm Kết Bái có thể đến NPC Đoàn Phu Tử ở Lạc Dương chọn Cát Bào Đoạn nghĩa.

  • Điểm Kim Lan đạt 10,000 trở lên sẽ bị trừ 1000 Điểm.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.