Tính năng

TRẬN ĐỊA BANG

Trận Địa Bang:

a. Huynh Tỷ đạt cấp 69, có thể đến chỗ Đoàn Vân Thiên của Thành Thị Bang, vào Bang của bản thân hoặc Trận Địa Bang của bang kẻ thù.

b. Trong Trận Địa Bang, hiệp sĩ của bang sở hữu trận địa này và hiệp sĩ của bang không sở hữu trận địa này có thể tấn công lẫn nhau, đồng thời diệt phe địch mà không bị phạt, không tăng Điểm PK. Huynh Tỷ vừa có thể đến trận địa bang phe địch chinh chiến ra oai, cũng có thể bảo vệ trận địa bang phe mình!

Nhiệm vụ Bị Chiến Bang: 20:00 đến 22:00 mỗi ngày, người công bố nhiệm vụ Bị Chiến là Tống An Quốc sẽ công bố nhiệm vụ Bị Chiến. Nhiệm vụ gồm Luyện Binh Bị Chiến, Tuần Tra Bị Chiến, Thị Uy Bị Chiến, mỗi nhiệm vụ mỗi ngày chỉ được hoàn thành 1 lần, thưởng phong phú, đừng bỏ lỡ!

Tham gia khiêu chiến trận địa, diệt phe địch, tranh đoạt Chiến Kỳ, chiến đấu vì vinh dự của Bang!

Tự do khiêu chiến, thỏa sức giao đấu; Tỉ thí bang, tranh tài cao thấp! Chiến trường đối kháng bang thú vị hơn đang chờ Huynh Tỷ!

Phát động khiêu chiến: 10:00 đến 23:00 mỗi ngày, Bang Chủ hoặc Bang Phó có thể đến chỗ Vương Định Bắc ở Lạc Dương hoặc Phượng Minh Thành, phát động khiêu chiến trận địa với bang kẻ thù của server hoặc Thiên Ngoại. Trong vòng 5 phút sau khi phát động khiêu chiến, bang hai bên có thể bố trí 30 thành viên bang vào trận địa khiêu chiến Phòng Nghỉ, chờ chiến đấu mở.

Quy tắc chiến đấu:

a. Sau khi mở chiến đấu, thành viên tham chiến của bang hai bên vào chiến trường. Bên khiêu chiến là Phe Đỏ, phe ứng chiến là Phe Lam, Huynh Tỷ Phe Đỏ và Lam có thể tấn công lẫn nhau.

b. Hai bên có thể diệt phe địch, tranh đoạt Cờ ở Thao Trường trung tâm để nhận điểm. Trong 60 phút, phe đạt 1000 điểm trước sẽ thắng, kết thúc khiêu chiến. Nếu sau 60 phút mà hai bên chưa đạt 1000 điểm, thì phe có điểm cao sẽ thắng. Nếu điểm bằng nhau, thì bên phát động khiêu chiến trận địa sẽ thua.

Quy tắc thưởng phạt:

+ Mỗi ngày lần đầu phát động khiêu chiến trận địa và thắng, sẽ nhận được quỹ bang số lượng nhất định làm phần thưởng.

+ Mỗi ngày lần đầu ứng chiến khiêu chiến trận địa và thua, sẽ mất quỹ bang số lượng nhất định.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.