Tính năng

TRANG SỨC

Sử dụng Đao Khắc-Công và Đao Khắc-Phòng lên ngoại hình có thể trang trí như Ảo Hóa Thần Khí, Võ Hồn Tinh Phách và Phi Phong Ảo Cẩm sẽ mở Lỗ Khảm-Công và Lỗ Khảm-Phòng, sử dụng Vô Phương Phù lên lỗ đã mở có thể thay đổi loại và chỉ số thuộc tính của lỗ khảm.

Giới Hạn Trang Sức

Ảo Hóa Thần Khí, Võ Hồn Tinh Phách và Phi Phong Ảo Cẩm có lỗ khảm và ngoại hình sở hữu vĩnh viễn mới được trang trí. Ảo Hóa Thần Khí, Võ Hồn Tinh Phách và Phi Phong Ảo Cẩm đều có giới hạn trang trí tối đa, tăng dần theo thời gian mở server.

Lỗ Khảm –Công

Loại thuộc tính nhận được: Nội công, Ngoại công, Băng công, Hỏa công, Huyền công, Độc công, Tất cả thuộc tính công, Chính xác, Chí mạng, Sức mạnh, Linh khí, Thân pháp, Giảm kháng Băng, Giảm kháng Hỏa, Giảm kháng Huyền, Giảm kháng Độc

Lỗ Khảm – Phòng

Loại thuộc tính nhận được: Nội phòng, Ngoại phòng, Thể lực, Né tránh, Kháng chí mạng, Trí lực, Kháng Băng, Kháng Hỏa, Kháng Huyền, Kháng độc, Sinh lực, Khí lực.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.