Tính năng

Tu luyện bang

Điều kiện

 • Cấp 49 mở Tu Luyện Bang
 • Đã vào Bang.
 • Dùng Đá Vong Vô để tẩy kỹ năng cho Ám Khí. Tham gia Phó bản Phiêu Miễu Phong hoặc mua ở Cửa Hàng, Thương Hội để nhận nguyên liệu Đá Vong Vô.
 • Từ cấp 49 trở lên, nhân vật tăng 5 cấp sẽ tự động giới hạn cấp tu luyện.

Nguyên liệu tăng cấp

  • Điểm Kinh Nghiệm nhân vật.
  • Cống Hiến Bang.

*Cống Hiến Bang nhận từ: Nhiệm Vụ Bang, Vận Tiêu Bang, Sát Tinh Bang, So Ngư Thiện Bang, Tiệc Bang.

Sách tu luyện

Có 2 loại sách Tu Luyện: Bảo Điển và Vô Nhai Thư (Mỗi loại có tất cả 10 quyển võ học). Tu luyện sẽ căn cứ vào giá trị cơ bản của các dòng thuộc tính nhân vật. Mỗi sách tu luyện tương ứng 1 loại thuộc tính, cấp tu luyên càng cao, giá trị thuộc tính cơ bản càng nhiều.

Mỗi quyển Tu Luyện đều phải tăng đạt cấp giới hạn mới có thể tiếng tục tăng cấp nhân vật:

  • Cấp 49 lên cấp 50: Cấp tu luyện 20.
  • Cấp 54 lên cấp 55: Cấp tu luyện 30
  • Cấp 59 lên cấp 60: Cấp tu luyện 40
  • Cấp 64 lên cấp 65: Cấp tu luyện 50
  • Cấp 69 lên cấp 70: Cấp tu luyện 60
  • Cấp 74 lên cấp 75: Cấp tu luyện 70
  • Cấp 79 lên cấp 80: Cấp tu luyện 80
  • Cấp 84 lên cấp 85: Cấp tu luyện 90
  • Cấp 89 lên cấp 90: Cấp tu luyện 100
  • Cấp 94 lên cấp 95: Cấp tu luyện 110
  • Cấp 99: Cấp tu luyện 120

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.