Tính năng

VÕ ĐẠO BANG

Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 69, và số ngày mở server đạt 30 ngày, hoàn thành nhiệm vụ trước [Võ Đạo].

Cảnh giới Võ Đạo:

+ Võ Đạo Bang gồm 2 cảnh giới Võ Đạo, Võ Sư.

+ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước đó, có thể đột phá đến cảnh giới Võ Giả; sau khi tu luyện tất cả điểm của Võ Giả đến cấp tối đa, có thể đột phá đến cảnh giới Võ Sư.

Điểm Võ Đạo:

+ Mỗi cảnh giới Võ Đạo đều có 22 điểm, trong đó gồm 7 điểm chính, và 15 điểm phụ.

+ Cấp giới hạn điểm chính là Lv20, cấp giới hạn điểm phụ là Lv10.

Kích hoạt điểm:

+ Sau khi kích hoạt Võ Đạo của cảnh giới bất ký, điểm chính đầu tiên sẽ đồng bộ kích hoạt.

+ Điều kiện kích hoạt tất cả các điểm còn lại là: Cấp của điểm chính trước đó đạt Lv20.

Ngộ đạo: Có thể tốn Điểm Võ Đạo để ngộ đạo điểm đã mở, tăng cấp điểm này, để tăng thuộc tính và lực chiến.

Cách nhận điểm Võ Đạo:

+ Tham gia Bang/Vận Tiêu Thiên Ngoại mỗi ngày.

+ Thưởng tuần tích lũy nuôi dưỡng Thủ Hộ Thú Bang.

+ Hoàn thành nhiệm vụ Bị Chiến Bang.

 

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.