Tân Thiên Long MobileVNG

CỬA HÀNG GIẢM GIÁ 29/11 - 05/12

Từ đến

THAM GIA NGAY

Sự kiện | 


Quý Huynh Tỷ thân mến,

Nhằm mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho các quý Huynh Tỷ trên con đường chinh phục, xưng bá giang hồ trong Tân Thiên Long Mobile VNG, Ngữ Yên sẽ mang đến sự kiện với nhiều gói quà hấp dẫn giúp con đường chinh phục võ học thêm thú vị và thuận lợi hơn.

1. TÚI QUÀ TỰ CHỌN

Thời gian diễn ra: Sau thời gian bảo trì 29/11 - 23:59 05/12

Nội dung: Trong thời gian nói trên, cửa hàng Nguyên Bảo sẽ bán giảm giá giới hạn các túi quà sau.

Tên túi quàVật phẩmGiá (Nguyên Bảo)Giới hạn mua/tuần
Thẻ Cường Hóa ThángDùng nhận 600 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Cường Hóa Điềm Lành.Túi Phúc Cường Hóa Điềm Lành mỗi ngày dùng 1 lần, tổng được dùng 30 lần, mỗi lần nhận 25 Thiên Canh Cường Hóa và 200000 Xu.6002
Rương Khắc Vân 300Dùng nhận 300Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Cát Thụy Khắc Vân.Túi Phúc Cát Thụy Khắc Vân 7 lần dùng mỗi ngày có thể dùng 1 lần. Mỗi lần nhận 1 Hình Hoa Văn.Mở cần 2 ô túi.3002
Rương Khắc Vân 880Dùng nhận 880 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy Khắc Vân.Túi Phúc Tường Thụy Khắc Vân mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần. Mỗi lần nhận 2 Hình Hoa Văn.Mở cần 2 ô túi.8802
Rương Kinh Mạch 880Dùng nhận ngay 880 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy-Kinh Mạch.Túi Phúc Tường Thụy-Kinh Mạch, mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần, mỗi lần được nhận 4 Quả Tiềm Năng và 1 Chìa Thần Bí.Mở cần 2 ô túi.8802
Rương Kinh Mạch-Chí TônDùng nhận ngay 788 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy-Kinh Mạch.Túi Phúc Tường Thụy-Kinh Mạch, mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần, mỗi lần được nhận 50 Bách Luyện Tinh Hoa và 10 Quả Tiềm Năng.7882
Rương Phi Phong 300Dùng nhận 300Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Cát Thụy Phi Phong.Túi Phúc Cát Thụy Phi Phong mỗi ngày có thể dùng 1 lần, tổng 7 lần dùng. Mỗi lần nhận 10 Phượng Linh Dẫn và 1 Uẩn Phách Linh Tương.Mở cần 2 ô túi."3002
Rương Phi Phong 880Dùng nhận 880 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy Phi Phong.Túi Phúc Tường Thụy Phi Phong mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần. Mỗi lần nhận 15 Phượng Linh Dẫn và 1 Uẩn Phách Thánh Tương.Mở cần 2 ô túi.8802
Thẻ Tháng Trân ThúDùng nhận ngay 600 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy-Trân Thú.Túi Phúc Tường Thụy-Trân Thú, mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần, mỗi lần được nhận 40 Tẩy Luyện Đơn và 1 Địa Linh Đơn.6002
Rương Trang Sức 300Dùng nhận 300Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Cát Thụy Trang Sức.Túi Phúc Cát Thụy Trang Sức 7 lần dùng mỗi ngày có thể dùng 1 lần. Mỗi lần nhận 3 Vô Phương Phù.Mở cần 2 ô túi."3002
Rương Trang Sức 680Dùng nhận 680 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy Trang Sức.Túi Phúc Tường Thụy Trang Sức mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần. Mỗi lần nhận 6 Vô Phương Phù.Mở cần 2 ô túi.6802
Rương Tự Chọn 300Chọn nhận 1 Rương: Rương Thần Khí 30 VND, Rương Kinh Mạch 30 VND, Rương Thụ Ấn 30 VND, Rương Võ Hồn 30 VND, Rương Long Văn 30 VND, Rương Đúc 30 VND.Mỗi loại rương sau khi mở có thể nhận 300 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc nhận liên tục 7 ngày, mỗi ngày nhận nguyên liệu nhất định.Mở cần 1 ô túi.3002

Các gói quà đặc biệt bán trong thời gian giới hạn:

Tên túi quàVật phẩmGiá (Nguyên Bảo)Giới hạn mua/tuần
Rương Tự Chọn 880
(mở bán ngày 02/12 - 05/12)
Chọn nhận 1 Rương: Rương Thần Khí 88 VND, Rương Kinh Mạch 88 VND, Rương Thụ Ấn 88 VND, Rương Võ Hồn 88 VND, Rương Long Văn 88 VND, Rương Đúc 88 VND.Mỗi loại rương sau khi mở có thể nhận 880 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc nhận liên tục 30 ngày, mỗi ngày nhận nguyên liệu nhất định.Mở cần 1 ô túi.8802
Rương Tự Chọn 1680
(mở bán ngày 29/11 - 01/12)
Chọn nhận 1 Rương: Rương Thần Khí 168 VND, Rương Kinh Mạch 168 VND, Rương Thụ Ấn 168 VND, Rương Võ Hồn 168 VND, Rương Long Văn 168 VND, Rương Đúc 168 VND.Mỗi loại rương sau khi mở có thể nhận 1680 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc nhận liên tục 30 ngày, mỗi ngày nhận nguyên liệu nhất định.Mở cần 1 ô túi.16802

2. TÚI QUÀ GIẢM GIÁ

Thời gian diễn ra: Sau thời gian bảo trì 29/11 - 23:59 05/12

Nội dung: Trong thời gian nói trên, cửa hàng Nguyên Bảo sẽ bán giảm giá giới hạn các túi quà sau.

Tên túi quàVật phẩmGiá (Nguyên Bảo)Giới hạn mua/Tuần
Quà Hàm Tước- Chí TônDùng nhận :Điêu Long Lệnh x1 và 1980 Nguyên Bảo Khóa.Mở cần 2 ô túi19907
Đá Giảm Kháng Lv4 Tự ChọnChọn nhận 1 món: Đá Lam Minh (Lv4), Đá Hồng Minh (Lv4), Đá Hoàng Minh (Lv4), Đá Lục Minh (Lv4).Mở cần 1 ô Túi.127514
Rương Đá CôngDùng có thể chọn 1 trong: Đá Công Thuộc Tính Môn Phái Lv4 x3, Đá Công Thuộc Tính Môn Phái Lv4 x2, Đá Công Thuộc Tính Môn Phái Lv4 x1.Mở cần 1 ô túi. Môn phái toàn thuộc tính ngẫu nhiên 1 loại Đá Công60014
Rương Áo Chống ĐạnDùng nhận 20 Rương Hộ Tâm Kính 1 Sao.Mở cần 1 ô túi.240014
10 vạn BạcDùng có thể nhận 100000 Bạc.20030
Qùa Lam ĐiềnDùng nhận 150 Nguyên Bảo Khóa, 1 Lam Điền Lệnh, 10000 Bạc.15030
Túi Quà Đột PháQuà gồm Cống Hiến Lệnh-Cao x5 và Lam Điền Lệnh x2.14030
Rương Cường Hóa Tinh HoaDùng nhận 30 Địa Sát Cường Hóa. Mở cần 1 ô túi.1030

Đặc biệt trong thời gian diễn ra sự kiện, cửa hàng sẽ bán thêm các túi quà may mắn, khi mở ra sẽ may mắn nhận những vật phẩm tương ứng với các túi:

Tên túi quàVật phẩmGiá (Nguyên Bảo)Giới hạn mua/tuần
Vạn Linh Bí BảoMở nhận ngẫu nhiên 1-5 Rương Địa Dư Vạn Linh-Tự Chọn.14530
Rương Khai Thiên Lập ĐịaDùng nhận ngẫu nhiên: Điêu Long Lệnh x1, Bùa Tăng Đá x1, Long Nguyên Tinh Phách x1, Đá Nhuận Hồn x2, Đá Vong Vô x3, Rương Nguyên Liệu x1, Quả Tiềm Năng x3.Mỗi lần rút có xác suất nhận thêm 1 thần khí ảo hóa mới Rìu Bàn Cổ(VV), có thể xem trước tại Thần Khí->Ảo Hóa, sau khi nhận có thể kích hoạt vĩnh viễn 300 Chí mạng và 187 Thể lực.Mở cần 2 ô túi.299300
Long Đằng Bách TháiDùng có cơ hội nhận Huyễn Thái hiếm Long Đằng (VV).84300
Túi Phúc Kim Ngọc Mãn ĐườngDùng có cơ hội nhận 5 vạn Bạc hiếm50300
Hộp Tinh QuáiDùng nhận ngẫu nhiên: Điêu Long Lệnh x1, Bùa Tăng Đá x1, Long Nguyên Tinh Phách x1, Đá Nhuận Hồn x2, Đá Vong Vô x3, Rương Nguyên Liệu x1, Quả Tiềm Năng x3. Mỗi lần rút có xác suất nhận thêm 1 Võ Hồn Tinh Phách mới Ngân Linh Tử (VV). Mở cần 2 ô túi.100300
Rương Hoàng Đồ Bá NghiệpDùng nhận ngẫu nhiên: Điêu Long Lệnh x1, Bùa Tăng Đá x1, Long Nguyên Tinh Phách x1, Đá Nhuận Hồn x2, Đá Vong Vô x3, Rương Nguyên Liệu x1, Quả Tiềm Năng x3.Mỗi lần rút có  xác suất nhận thêm 1 Võ Hồn Tinh Phách mới Triết Long Bá Nghiệp (VV). Mở cần 2 ô túi.168300
Túi Phúc Phượng Hoàng Lai NghiDùng nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng, có cơ hội nhận Bùa Tăng Đá hiếm, Huyền Phượng Nguyên Thần hiếm.77300
Long Hồn Xuất ThếDùng có cơ hội nhận Bùa Tăng Đá và Long Hồn Nguyên Thần.50300
Túi Phúc Nguyệt Luân Bách TháiDùng có cơ hội nhận thú cưỡi hiếm Thu Thủy Nguyệt Luân (VV).69300

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Hỗ trợ
Lên đầu trang