Tân Thiên Long MobileVNG

ĐỒNG HÀNH GIANG HỒ KỲ 3

Từ đến

THAM GIA NGAY

Sự kiện | 


ĐỒNG HÀNH GIANG HỒ KỲ 3

Nội dung:

Khi mở hoạt động Đồng Hành Giang Hồ, Huynh Tỷ có thể nhận năng động để tăng cấp Đồng Hành Giang Hồ, nhận Thưởng Thường và Thưởng Hào Hoa.

Trong hoạt động Đồng Hành Giang Hồ, có thể nhận năng động từ hoạt động ngày và hoạt động hạn giờ (Mỗi ngày tối đa nhận 150 điểm năng động), năng động nhận được tự động chuyển thành EXP trong Đồng Hành Giang Hồ, từ đó tăng cấp Đồng Hành Giang Hồ.

Mở khóa Thưởng Thuờng sẽ nhận được thưởng cơ bản theo cấp; Mở khóa Thưởng Hào Hoa còn nhận thêm nhiều thưởng riêng. Ở các cấp đặc biệt còn nhận được Tiền Dẫn.

THƯỞNG HÀO HOA (MUA 1680 NB):

CấpQuà 1Số lượngQuà 2Số lượng
1Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Rương Đá Quý Lv31
Hộp Thú Quyết Càn Ngọc1Tiền Dẫn10
2Rương Bổ Thiên Bí Tàng15000 Bạc1
320 Mảnh Yếu Quyết3Quà Anh Hùng3
4Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Đá Hồng Diệu1
5Tiền Dẫn25Hộp Tam Tài Thông Dị1
6Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Rương Đá Quý Lv31
7Rương Bổ Thiên Bí Tàng1Huyễn Thái-Sen Vàng (30N) 
820 Mảnh Yếu Quyết3Quà Anh Hùng3
9Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Đá Hồng Diệu1
10Tiền Dẫn25Lam Điền Lệnh1
11Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Rương Đá Quý Lv31
12Rương Bổ Thiên Bí Tàng1Một Đôi Ngọc1
1320 Mảnh Yếu Quyết3Quà Anh Hùng3
14Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Lam Điền Lệnh1
15Tiền Dẫn25Hộp Tam Tài Thông Dị1
16Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Rương Đá Quý Lv31
17Rương Bổ Thiên Bí Tàng1Một Đôi Ngọc1
1820 Mảnh Yếu Quyết3Quà Anh Hùng3
19Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Đá Hồng Diệu1
20Tiền Dẫn25Lam Điền Lệnh1
21Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Chìa Thần Bí1
22Quả Tiềm Năng3Quà Anh Hùng3
23Vạn Tượng Yếu Quyết Bí Bảo1Túi Phúc Cẩm Hoa Nội Đơn1
24Mảnh Tân Mãng Phù2Túi Quả Tiềm Năng1
25Tiền Dẫn25Hộp Tam Tài Thông Dị1
26Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Chìa Thần Bí1
27Quả Tiềm Năng5Quà Anh Hùng3
28Vạn Tượng Yếu Quyết Bí Bảo1Túi Phúc Cẩm Hoa Nội Đơn1
29Mảnh Tân Mãng Phù2Túi Quả Tiềm Năng1
30Tiền Dẫn25Lam Điền Lệnh1
31Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Chìa Thần Bí1
32Quả Tiềm Năng5Quà Anh Hùng3
33Vạn Tượng Yếu Quyết Bí Bảo1Túi Phúc Cẩm Hoa Nội Đơn1
34Mảnh Tân Mãng Phù2Túi Quả Tiềm Năng1
35Tiền Dẫn25Hộp Tam Tài Thông Dị1
36Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Chìa Thần Bí1
37Quả Tiềm Năng5Quà Anh Hùng3
38Vạn Tượng Yếu Quyết Bí Bảo1Túi Phúc Cẩm Hoa Nội Đơn1
39Đá Nhuận Hồn2Túi Quả Tiềm Năng1
40Tiền Dẫn25Lam Điền Lệnh1
41Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Quẻ thăm1
42Đá Trận Linh1Long Nguyên Phách10
43Đá Nhuận Hồn2Phỉ Thúy Tâm Tinh2
44Mảnh Cửu Thiên Linh Phách3Một Đôi Ngọc1
45Tiền Dẫn25Hộp Tam Hoa Tinh Hỗn1
46Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Quẻ thăm1
47Đá Trận Linh1Long Nguyên Phách10
48Đá Nhuận Hồn2Phỉ Thúy Tâm Tinh2
49Mảnh Cửu Thiên Linh Phách3Một Đôi Ngọc1
50Tiền Dẫn25Lam Điền Lệnh1
51Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Quẻ thăm1
52Đá Trận Linh1Long Nguyên Phách10
53Đá Nhuận Hồn2Phỉ Thúy Tâm Tinh2
54Mảnh Cửu Thiên Linh Phách3Một Đôi Ngọc1
55Tiền Dẫn25Thanh Kiều Hạc Ảnh (30N)1
56Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Quẻ thăm1
57Đá Trận Linh1Long Nguyên Phách10
58Đá Nhuận Hồn2Phỉ Thúy Tâm Tinh2
59Mảnh Cửu Thiên Linh Phách3Một Đôi Ngọc1
60Tiền Dẫn25Lam Điền Lệnh1
61Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Quẻ thăm1
62Đá Trận Linh1Long Nguyên Phách10
63Đá Nhuận Hồn2Phỉ Thúy Tâm Tinh2
64Mảnh Cửu Thiên Linh Phách3Một Đôi Ngọc1
65Tiền Dẫn30Hộp Tam Hoa Tinh Hỗn1
66Đồ Phổ Tình Duyên Anh Hùng2Quẻ thăm1
67Đá Trận Linh1Long Nguyên Phách10
68Đá Nhuận Hồn2Phỉ Thúy Tâm Tinh2
69Mảnh Cửu Thiên Linh Phách3Một Đôi Ngọc1
70Tiền Dẫn40Tiểu Hổ Lắc Lư1
71Một Đôi Ngọc15000 Bạc1
72Một Đôi Ngọc11 vạn Xu1
73Một Đôi Ngọc11 vạn Xu1
74Một Đôi Ngọc11 vạn Xu1
75Tiền Dẫn51 Bảo Châu1
76Một Đôi Ngọc15000 Bạc1
77Một Đôi Ngọc11 vạn Xu1
78Một Đôi Ngọc11 vạn Xu1
79Một Đôi Ngọc11 vạn Xu1
80Tiền Dẫn51 Bảo Châu1
81Một Đôi Ngọc15000 Bạc1
82Một Đôi Ngọc11 vạn Xu1
83Một Đôi Ngọc11 vạn Xu1
84Một Đôi Ngọc11 vạn Xu1
85Tiền Dẫn51 Bảo Châu1
86Một Đôi Ngọc15000 Bạc1
87Một Đôi Ngọc11 vạn Xu1
88Một Đôi Ngọc11 vạn Xu1
89Một Đôi Ngọc11 vạn Xu1
90Tiền Dẫn51 Bảo Châu1

THƯỞNG THƯỜNG (NHẬN MIỄN PHÍ):

CấpQuàSố lượng
1Địa Sát Cường Hóa1
Quà Anh Hùng3
2Quà Anh Hùng3
3Địa Sát Cường Hóa1
41000 Xu1
5Tiền Dẫn5
6Địa Sát Cường Hóa1
71000 Xu1
8Địa Sát Cường Hóa1
91000 Xu1
10Đá Ngũ Sắc10
11Địa Sát Cường Hóa1
121000 Xu1
13Địa Sát Cường Hóa1
141000 Xu1
15Tiền Dẫn5
16Địa Sát Cường Hóa1
171000 Xu1
18Địa Sát Cường Hóa1
191000 Xu1
20Đá Ngũ Sắc10
21Địa Sát Cường Hóa1
221000 Xu1
23Mảnh Linh Hồn-Lục1
241000 Xu1
25Tiền Dẫn5
26Địa Sát Cường Hóa1
271000 Xu1
28Mảnh Linh Hồn-Lục1
291000 Xu1
30Mảnh Linh Hồn-Lục1
31Địa Sát Cường Hóa1
321000 Xu1
33Mảnh Linh Hồn-Lục1
341000 Xu1
35Tiền Dẫn5
36Địa Sát Cường Hóa1
371000 Xu1
38Mảnh Linh Hồn-Lục1
391000 Xu1
40Mảnh Linh Hồn-Lục1
41Địa Sát Cường Hóa1
421000 Xu1
43Địa Sát Cường Hóa1
441000 Xu1
45Tiền Dẫn10
46Địa Sát Cường Hóa1
471000 Xu1
48Địa Sát Cường Hóa1
491000 Xu1
50Đá Ngũ Sắc10
51Địa Sát Cường Hóa1
521000 Xu1
53Địa Sát Cường Hóa1
541000 Xu1
55Tiền Dẫn10
56Địa Sát Cường Hóa1
571000 Xu1
58Địa Sát Cường Hóa1
591000 Xu1
60Lam Điền Lệnh1
61Địa Sát Cường Hóa1
621000 Xu1
63Địa Sát Cường Hóa1
641000 Xu1
65Tiền Dẫn10
66Địa Sát Cường Hóa1
671000 Xu1
681000 Xu1
691000 Xu1
70Cửu Thiên Linh Phách1
711000 Xu1
721000 Xu1
731000 Xu1
741000 Xu1
751 Bảo Châu1
761000 Xu1
771000 Xu1
781000 Xu1
791000 Xu1
801 Bảo Châu1
811000 Xu1
821000 Xu1
831000 Xu1
841000 Xu1
851 Bảo Châu1
861000 Xu1
871000 Xu1
881000 Xu1
891000 Xu1
901 Bảo Châu1

Tiền Dẫn là tiền chuyên dụng của Tiệm Đồng Hành, có thể dùng để đổi đạo cụ bất kỳ ở Tiệm Đồng Hành. Mỗi đợt Đồng Hành Giang Hồ kết thúc, lượng Tiền Dẫn hiện tại trong Túi sau khi dùng sẽ tự động tiêu hủy, Tiền Dẫn chưa dùng hết sẽ tự động xóa, không tính vào kỳ sau.

Tiệm Đồng Hành

Có thể dùng Tiền Dẫn để đổi đạo cụ trong Tiệm Đồng Hành. Mỗi đợt mở Đồng Hành Giang Hồ đều sẽ tạo mới số lượng mua giới hạn đạo cụ. Nếu đã có nguyên liệu thức tỉnh anh hùng và các đạo cụ loại ngoại hình thời hạn vĩnh viễn thì sẽ trừ số lượng giới hạn mua, để tránh Huynh Tỷ mua lại.

Vật phẩmTiền dẫnGiới hạn đổi
Chiêu Tài Tiến Bảo (Vĩnh viễn)1501
Kẹo Ngọt (Vĩnh viễn)1501
Tinh Diệu Kê (Vĩnh viễn)1501
Mèo Chiêu Tài (Vĩnh viễn)1501
Thượng Phương Bảo Kiếm (Vĩnh viễn)1501
Hổ Vải (Vĩnh viễn)1501
Uyên Vi-Huyền (Vĩnh viễn)1001
Uyên Vi-Tương (Vĩnh viễn)1001
Uyên Vi-Bích (Vĩnh viễn)1001
Uyên Vi-Tử (Vĩnh viễn)1001
Uyên Vi-Phi (Vĩnh viễn)1001
Uyên Vi-Phi (Vĩnh viễn)1001
Sắc Xuân Đầy Tràn (Vĩnh viễn)1001
Sắc Hoa Bên Bờ (Vĩnh viễn)1001
Tước Vũ Tiên Duệ (Vĩnh viễn)1001
Sáo Ngọc Mừng Xuân (Vĩnh viễn)1001
Ngọc Quế Thùy Anh (Vĩnh viễn)1001
Thái Huyền Kinh627
Nhu Ti Sách627
Trường Nhạc Bội627
Đoàn Thị Bội627
Yến Tộc Kiếm627
Phục Ma Sa627
Tử Tủy Lệnh2202
Long Nguyên Tinh Phách403
Túi Đồng Hành Bất Ngờ-Lớn1010
Túi Đồng Hành Bất Ngờ520
Rương Đồng Hành Giang Hồ-Cường Hóa155
Rương Đồng Hành Giang Hồ-Ám Khí155
Chìa Thần Bí20Không
Đá Nhuận Hồn10Không
Đá Ngũ Sắc2Không

Quy tắc tổng kết

Hoạt động Đồng Hành Giang Hồ mỗi kỳ 63 ngày, hoạt động kết thúc, năng động sẽ không chuyển hóa thành EXP. Hoạt động kỳ sau mở cần mở khóa lại Thưởng Thường và Thưởng Hào Hoa.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Hỗ trợ
Lên đầu trang