Hướng dẫn

Hệ thống tiền tệ trong game

HỆ THỐNG TIỀN TỆ

Quý Thiếu Hiệp thân mến,

Trong quá trình bôn tẩu giang hồ tại Tân Thiên Long Mobile, quý thiếu hiệp cần nắm vững một số loại vật phẩm, tiền tệ và hệ thống điểm cần thiết để trao đổi, nhận lấy nhiều trang bị, kỳ trân dị bảo quý hiếm. Cụ thể như:

TênHình ảnhMô tả
NGUYÊN BẢO
  • Nguồn gốc: Nạp thẻ
  • Công dụng: Mua vật phẩm trong Shop, Đấu Giá, Đổi Bạc…
NGUYÊN BẢO KHÓA
  • Nguồn gốc: Phó bản, lì xì, lợi ích từ sự kiện…
  • Công dụng: Mua vật vật trong Shop, Đấu Giá...
BẠC
  • Nguồn gốc: Phó bản, sự kiện, Đổi Nguyên Bảo thành Bạc...
  • Công dụng: Mua vật phẩm trong Shop, mở rộng Kho Tiện Lợi…
XUNguồn gốc: Nhiệm vụ, Phó bản, lợi ích sự kiện, đổi Bạc thành Xu...
Công dụng: Trả phí để mãnh hóa nhân vật trong các tính năng…
NGUYÊN BẢO DỰ TRỮ
  • Nguồn gốc: Bán vật phẩm hiếm trong Thương Hội
  • Công dụng: Mua vật phẩm trong Shop, Đổi Bạc

* Không thể mua vật phẩm trong Thương Hội

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.