Tân Thiên Long MobileVNG

BANG CUỒNG HOAN TÂN XUÂN

Từ đến

THAM GIA NGAY

Sự kiện | 


 

Thời gian: Từ ngày 14/02 đến 23:59 20/02.

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội dung:

Tổng Quản Bang đã chuẩn bị hậu lễ, Huynh Tỷ tham gia hoạt động bang có biểu tượng "Long Đằng" sẽ được nhận thưởng Cống hiến bang, Thông Bảo Bang, quỹ bang x2.

Những hoạt động x2 bao gồm: Nhiệm Vụ Bang, Luyện Kim Bang, Vận Tiêu Bang, Sát Tinh Bang, So Ngự Thiện Bang, Thủ Bang Chiến, Lãnh Địa Chiến, Thiếu Thất Sơn, Diễn Tập Bang. Ngoài ra x2 thêm Tranh Đoạt Di Tích Phượng Minh Thiên Ngoại, vận tiêu Thiên Ngoại.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Hỗ trợ
Lên đầu trang