Tân Thiên Long MobileVNG

CỬA HÀNG GIẢM GIÁ 20/09 - 26/09

Từ đến

THAM GIA NGAY

Sự kiện | 


Quý Huynh Tỷ thân mến,

Nhằm mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho các quý Huynh Tỷ trên con đường chinh phục, xưng bá giang hồ trong Tân Thiên Long Mobile VNG, Ngữ Yên sẽ mang đến sự kiện với nhiều gói quà hấp dẫn giúp con đường chinh phục võ học thêm thú vị và thuận lợi hơn.

1. TÚI QUÀ TỰ CHỌN

Thời gian diễn ra: Sau thời gian bảo trì 20/09 - 23:59 24/09

Nội dung: Trong thời gian nói trên, cửa hàng Nguyên Bảo sẽ bán giảm giá giới hạn các túi quà sau.

Tên túi quàVật phẩmGiá (Nguyên Bảo)Giới hạn mua/tuần
Rương Nguyệt Hoa Lưu HuyTọa khán minh nguyệt quá trung thiên, nguyệt nhập vạn gia phân ngoại viên. Chọn nhận 1 món: Túi Phúc Nguyệt Huy-Thần Khí, Túi Phúc Nguyệt Huy-Ám Khí, Túi Phúc Nguyệt Huy-Kinh Mạch, Túi Phúc Nguyệt Huy-Thụ Ấn, Túi Phúc Nguyệt Huy-Võ Hồn, Túi Phúc Nguyệt Huy-Đúc, Túi Phúc Nguyệt Huy-Phi Phong.Túi Phúc mỗi ngày được dùng 1 lần, tổng được dùng 7 lần, dùng nhận số lượng nguyên liệu nuôi dưỡng nhất định và 43 Nguyên Bảo Khóa x1.Mở cần 1 ô túi.3002
Rương Tự Chọn 880Chọn nhận 1 Rương: Rương Thần Khí 88 VND, Rương Kinh Mạch 88 VND, Rương Thụ Ấn 88 VND, Rương Võ Hồn 88 VND, Rương Long Văn 88 VND, Rương Đúc 88 VND.Mỗi loại rương sau khi mở có thể nhận 880 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc nhận liên tục 30 ngày, mỗi ngày nhận nguyên liệu nhất định.Mở cần 1 ô túi.8802
Rương Trang Sức 300Dùng nhận 300Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Cát Thụy Trang Sức.Túi Phúc Cát Thụy Trang Sức 7 lần dùng mỗi ngày có thể dùng 1 lần. Mỗi lần nhận 3 Vô Phương Phù.Mở cần 2 ô túi.3002
Rương Trang Sức 680Dùng nhận 680 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy Trang Sức.Túi Phúc Tường Thụy Trang Sức mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần. Mỗi lần nhận 6 Vô Phương Phù.Mở cần 2 ô túi.6802
Thẻ Tháng Trân ThúDùng nhận ngay 600 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy-Trân Thú.Túi Phúc Tường Thụy-Trân Thú, mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần, mỗi lần được nhận 40 Tẩy Luyện Đơn và 1 Địa Linh Đơn.6002
Rương Khắc Vân 300Dùng nhận 300 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Cát Thụy Khắc Vân.Túi Phúc Cát Thụy Khắc Vân 7 lần dùng mỗi ngày có thể dùng 1 lần. Mỗi lần nhận 1 Hình Hoa Văn.Mở cần 2 ô túi.3002
Rương Khắc Vân 880Dùng nhận 880 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy Khắc Vân.Túi Phúc Tường Thụy Khắc Vân mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần. Mỗi lần nhận 2 Hình Hoa Văn.Mở cần 2 ô túi.8802
Rương Phi Phong 300Dùng nhận 300 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Cát Thụy Phi Phong.Túi Phúc Cát Thụy Phi Phong mỗi ngày có thể dùng 1 lần, tổng 7 lần dùng. Mỗi lần nhận 10 Phượng Linh Dẫn và 1 Uẩn Phách Linh Tương.Mở cần 2 ô túi."3002
Rương Phi Phong 880Dùng nhận 880 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy Phi Phong.Túi Phúc Tường Thụy Phi Phong mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần. Mỗi lần nhận 15 Phượng Linh Dẫn và 1 Uẩn Phách Thánh Tương.Mở cần 2 ô túi.8802
Rương Kinh Mạch-Chí TônDùng nhận ngay 788 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc Tường Thụy-Kinh Mạch.Túi Phúc Tường Thụy-Kinh Mạch, mỗi ngày dùng 1 lần, dùng tối đa 30 lần, mỗi lần được nhận 50 Bách Luyện Tinh Hoa và 10 Quả Tiềm Năng.7882
Rương Tự Chọn 180Chọn nhận 1 Rương: Rương Thần Khí 18 VND, Rương Kinh Mạch 18 VND, Rương Thụ Ấn 18 VND, Rương Võ Hồn 18 VND, Rương Long Văn 18 VND, Rương Đúc 18 VND.Mỗi loại rương sau khi mở có thể nhận 180 Nguyên Bảo Khóa và 1 Túi Phúc nhận liên tục 7 ngày, mỗi ngày nhận nguyên liệu nhất định.Mở cần 1 ô túi.1802

2. TÚI QUÀ GIẢM GIÁ

Thời gian diễn ra: Sau thời gian bảo trì 20/09 - 23:59 26/09

Nội dung: Trong thời gian nói trên, cửa hàng Nguyên Bảo sẽ bán giảm giá giới hạn các túi quà sau.

Tên túi quàVật phẩmGiá (Nguyên Bảo)Giới hạn mua/Tuần
Rương Cường Hóa Tinh HoaDùng nhận 30 Địa Sát Cường Hóa. Mở cần 1 ô túi.1030
Phi Phong Kỳ BảoDùng nhận 298 Nguyên Bảo Khóa, Phượng Linh Dẫn x10 và Uẩn Phách Linh Tương x3.29814
Rương Áo Chống ĐạnDùng nhận 20 Rương Hộ Tâm Kính 1 Sao.Mở cần 1 ô túi.120014
Rương Nhung NhớDùng nhận Quả Tiềm Năng x30.Mở cần 1 ô túi.27014
10 vạn BạcDùng có thể nhận 100000 Bạc.20014
Rương Ngày Xuân Mừng LễQuà gồm Lệnh Bài Chiến Công-Sơ x4 và Phỉ Thúy Tâm Tinh x9. Mở cần 2 ô Túi.81230
Túi Quà Đột PháQuà gồm Cống Hiến Lệnh-Cao x5 và Lam Điền Lệnh x2.14030
Kỳ Vân Diệt ThếDùng nhận 600 Nguyên Bảo Khóa, Hình Hoa Văn x2 và Kim Tàm Ti x1.60014
Rương Thụ Linh QuyếtTự chọn 1 trong các vật phẩm sau: Lệnh Bài Chiến Công-Sơ x3, Rương Địa Dư Vạn Linh-Tự Chọn x4, Hoán Linh Dịch x5, 200 Mảnh Yếu Quyết x4. Mở cần 1 ô túi.60030
Quà Phúc ThụyDùng nhận 1 Bùa Tăng Đá, 2 Túi Phúc Cẩm Tú Đơn, 6 Rương Nguyên Liệu.73530
Quà Ưu Đãi 120Dùng được chọn nhận 1 phần quà bất kỳ sau Quà Ưu Đãi Thần Khí, Quà Ưu Đãi Trân Thú, Quà Ưu Đãi Ám Khí.Mở cần 1 ô túi.12030
Quà Hàm Tước- Phi PhàmDùng nhận :Tử Tủy Lệnh x1 và 998 Nguyên Bảo Khóa.Mở cần 2 ô túi99814
Quà Ưu Đãi 300Dùng được chọn nhận 1 phần quà bất kỳ sau Quà Ưu Đãi Kinh Mạch, Quà Ưu Đãi Võ Hồn, Quà Ưu Đãi Long Văn.Mở cần 1 ô túi.30030
Quà Hoan Tụ Tân XuânDùng nhận 298 Nguyên Bảo Khóa, Chú Văn Huyết Ngọc x1 và Ngọc Long Tủy x4.29830
Quà Cuồng Hoan Tân XuânDùng nhận 998 Nguyên Bảo Khóa, Cửu Thiên Linh Phách x1 và Đá Nhuận Hồn x10.99830
Quà Đặt Trước Tự ChọnDùng sẽ nhận 1 đạo cụ sau: Quà Đặt Trước Thần Khí: Dùng nhận Đá Ngũ Sắc x300 và Thần Mãng Phù x7.Quà Đặt Trước Kinh Mạch: Dùng nhận Quả Tiềm Năng x100 và Chìa Thần Bí x12.Quà Đặt Trước Võ Hồn: Dùng nhận Mảnh Linh Hồn-Lục x110, Đá Nhuận Hồn x60 và Cửu Thiên Linh Phách x6.Quà Đặt Trước Long Văn: Dùng nhận Chú Văn Huyết Ngọc x20, Ngọc Long Tủy x50 và Long Nguyên Tinh Phách x4.Quà Đặt Trước Đúc: Dùng nhận Đá Tinh Kim Lv1 x150 và Ly Hỏa x20.Mở cần 1 ô túi.289030

Đặc biệt trong thời gian diễn ra sự kiện, cửa hàng sẽ bán thêm các túi quà may mắn, khi mở ra sẽ may mắn nhận những vật phẩm tương ứng với các túi:

Tên túi quàVật phẩmGiá (Nguyên Bảo)Giới hạn mua/tuần
Long Hồn Xuất ThếDùng có cơ hội nhận Bùa Tăng Đá và Long Hồn Nguyên Thần.50300
Túi Phúc Phượng Hoàng Lai NghiDùng nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng, có cơ hội nhận Bùa Tăng Đá hiếm, Huyền Phượng Nguyên Thần hiếm.Túi Phúc chỉ bán ở Tiệm Nguyên Bảo trong thời gian hoạt động108300
Túi Phúc Giảm Kháng Lv4Dùng có cơ hội nhận ngẫu nhiên Đá Giảm Kháng (Lv4) hiếm. Mở cần 1 ô túi. Tất cả môn phái nhận ngẫu nhiên 1 loại Đá Giảm Kháng.300100
Túi Phúc Đá Công Lv4Dùng có cơ hội nhận ngẫu nhiên Đá Thuộc Tính Công (Lv4) hiếm. Mở cần 1 ô túiTất cả môn phái nhận ngẫu nhiên 1 loại Đá Công.130100
Túi Phúc Đá Kháng Lv4Dùng có cơ hội nhận ngẫu nhiên Đá Kháng (Lv4) hiếm .Mở cần 1 ô túi. Tất cả môn phái nhận ngẫu nhiên 1 loại Đá Kháng.104100
Túi Phúc Huyết Tinh Lv4Dùng có cơ hội nhận Đá Huyết Tinh (Lv4) hiếm Túi phúc chỉ bán trong Tiệm Nguyên Bảo 80100
Túi Phúc Nguyệt Luân Bách TháiDùng có cơ hội nhận thú cưỡi hiếm Thu Thủy Nguyệt Luân (VV).69300
Long Đằng Bách TháiDùng có cơ hội nhận Huyễn Thái hiếm Long Đằng (VV).84300
Rương Băng Vũ Lưu PhongDùng nhận ngẫu nhiên: Điêu Long Lệnh x1, Bùa Tăng Đá x1, Long Nguyên Tinh Phách x1, Đá Nhuận Hồn x2, Đá Vong Vô x3, Rương Nguyên Liệu x1, Quả Tiềm Năng x3. Mỗi lần rút có cơ hội nhận thêm 1 Hộp Băng Ly Sóc Tuyết, được chọn 1 trong: Phi Phong Ảo Cẩm mới Sương Vũ Trục Quang (VV), hoặc Võ Hồn Tinh Phách mới Băng Ly Tuyết Phách (VV). Mở cần 2 ô túi.399300
Rương Khai Thiên Lập ĐịaDùng nhận ngẫu nhiên: Điêu Long Lệnh x1, Bùa Tăng Đá x1, Long Nguyên Tinh Phách x1, Đá Nhuận Hồn x2, Đá Vong Vô x3, Rương Nguyên Liệu x1, Quả Tiềm Năng x3. Mỗi lần rút có xác suất nhận thêm 1 thần khí ảo hóa mới Rìu Bàn Cổ(VV). Mở cần 2 ô túi.299300

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Hỗ trợ
Lên đầu trang