Tân Thiên Long MobileVNG

TIỆM CHỦ ĐỀ THÁNG 1

Từ đến

THAM GIA NGAY

Sự kiện | 


THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Sau thời gian bảo trì 04/01 đến ngày 31/01.

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Xu sẽ rơi trong sự kiện, Huynh Tỷ có thể dùng Xu tới Tiệm chủ đề tháng đổi quà (Xu cũng có thể mua trong shop bằng Nguyên Bảo).

Vật phẩmXu đổiGiới hạn
Bùa Tăng Đá1504
Yêu Hổ Nguyên Thần4840
Long Hồn Nguyên Thần3820
Chấn Tuyết Sinh Phong (30N)151
Chấn Tuyết Sinh Phong (VV)601
Khiếu Cốc Hoán Xuân (30N)101
Khiếu Cốc Hoán Xuân (VV)401
Phúc Hổ Quán501
Bập Bênh Tuổi Hồng (VV)9981
Mảnh: Giường Đôi Hổ Đoàn Viên127
Nguyệt Linh Chùy (VV)1001
Bản Vẽ: Bàn Ngọc Mãn Đường352
Bản Vẽ: Hổ Xuống Núi282
Bản Vẽ: Phúc Hổ Nghênh Xuân451
Bản Vẽ: Hổ Ngốc Mừng Xuân282
Bản Vẽ: Hổ Mừng Xuân362
Bản Vẽ: Ỷ Phong Văn Xuân901
Quả Tiềm Năng350
Vạn Tượng Yếu Quyết Bí Bảo1220
Rương Thệ Vấn Ngọc Lệnh3010
Mạc Kim Phù1580
Rương Cường Hóa Tinh Hoa260
Trứng Trân Thú Xích Anh Tam Thái Tử20Không giới hạn
Chích Lăng Tam Thái Tử-Trứng Trân Thú50Không giới hạn
Trứng Trân Thú Lưu Viêm Tam Thái Tử80Không giới hạn
Trứng Càn Nguyên Tam Thái Tử100Không giới hạn
Sáo Ngọc Mừng Xuân (VV)9981
Vé Đổi Đá Quý-Sơ1010
Vé Đổi Đá Quý-Trung405
Vé Đổi Đá Quý-Cao1502
Quẻ thăm20Không giới hạn
Chú Văn Huyết Ngọc1220
Chìa Thần Bí18Không giới hạn
Thông Tuệ Đơn8Không giới hạn
Dục Linh Châu5Không giới hạn
Cẩm Lý Sa481
Tẩy Luyện Đơn1Không giới hạn

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đếnTân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Hỗ trợ
Lên đầu trang