Tân Thiên Long MobileVNG

TIỆM GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT

Từ đến

THAM GIA NGAY

Sự kiện | 


Thời gian: Sau thời gian bảo trì ngày 03/04/2024 - 16/04/2024.

Nội dung:

Trong thời gian mở Tiệm Giảm Giá, Huynh Tỷ có thể dùng Phiếu Ưu Đãi để mua các vật phâm trong Tiệm Giảm Giá.

Rương Ưu Đãi Lớn được gửi qua hộp thư trong game của Huynh Tỷ lúc 10:00 ngày 03/04/2024.

Sau khi dùng Phiếu Ưu Đãi không được hoàn trả. Nếu Huynh Tỷ cần hủy mua, chỉ hoàn trả chi phí mua thực tế. Tất cả thương phẩm mua từ Tiệm Giảm Giá đều khóa.

+ Phiếu Ưu Đãi 60 Nguyên Bảo, trong Tiệm Giảm Giá mua vật phẩm một lần với giá 200 Nguyên Bảo trở lên có thể dùng.

+ Phiếu Ưu Đãi 150 Nguyên Bảo, trong Tiệm Giảm Giá mua vật phẩm một lần với giá 500 Nguyên Bảo trở lên có thể dùng.

+ Phiếu Ưu Đãi 500 Nguyên Bảo, trong Tiệm Giảm Giá mua vật phẩm một lần với giá 2024 Nguyên Bảo trở lên có thể dùng.

+ Phiếu Ưu Đãi 300 Nguyên Bảo, trong Tiệm Giảm Giá mua vật phẩm một lần với giá 1000 Nguyên Bảo trở lên có thể dùng.

+ Phiếu Ưu Đãi 4000 Nguyên Bảo: Mua vật phẩm 1 lần với giá 10000 Nguyên Bảo trở lên.

Vật PhẩmGiá Nguyên BảoGiới Hạn
Quà Ưu Đãi Long Văn15005
Quà Phi Phong Ưu Đãi15005
Quà Ưu Đãi Võ Hồn15005
Quà Chế Tạo Ưu Đãi15005
Thời Trang Noel (VV)7801
Sương Thiên Thu Hiểu (VV)23001
Lộc Minh Mê Mộng (VV)12801
Ngọc Cẩm Kim Sa (VV)12801
Tốc Hành (VV)86801
Đào Vũ Thanh Mộng (VV)86801
Ngọc Thụ Quỳnh Chi (VV)6001
Ngân Hoa Châu Thụ (VV)4001
Kim Thử Nghênh Xuân (VV)6001
Tý Chuột Ban Phúc (VV)4001
Sương Hàn Mai Hoa (VV)6001
Hồng Mai Ngạo Tuyết (VV)4001
Giang Hồ Tải Mộng (VV)39991
Tinh La Lưu Huỳnh (VV)39991
Sáo Ngọc Mừng Xuân (VV)29991
Phi Tuyết Ký Tình (VV)53001
Giảo Nguyệt Tư Khanh (VV)79991
Ngự Kiếm Long Thần (VV)170001
Kim Đỉnh Tôn Long (VV)200001
Mật Kính Tàng Bảo Đồ28050
Ảo Hình Ngọc3750
Quẻ thăm20050
Chìa Thần Bí18050
Vô Phương Phù6050
Đá Hồng Diệu4599
Quả Tiềm Năng4099

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Hỗ trợ
Lên đầu trang