Tân Thiên Long MobileVNG

TÌM LẠI HỒI ỨC - TRỌN TẾT ĐOÀN VIÊN

Từ đến

THAM GIA NGAY

Sự kiện | 


Lưu ý: Tài khoản nhân vật ở server tham gia sự kiện phải chính xác/đồng bộ với server nạp trên WEBPAY. Đối với cụm server đã được gộp, Huynh Tỷ khi nạp trên WEBPAY phải lựa chọn đúng server đã đăng ký tham gia sự kiện.

Ví dụ: Máy chủ s1 gộp với s2 - s3 - s4... Huynh Tỷ đã đăng ký trên trang sự kiện ở máy chủ s4 thì khi nạp cũng phải chọn s4 thì nạp xong mới được cộng lượt, nếu Huynh Tỷ chọn s1 hoặc s2 ( dù đúng nhân vật ) thì sẽ không được cộng lượt.

1. Thời gian diễn ra: Từ 10:00 23/09/2023 đến 23:59 ngày 07/10/2023

2. Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, các Huynh Tỷ tham gia quay vòng quay sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị cực khủng.

3. Đối tượng tham gia: Tất cả các Huynh Tỷ có tài khoản Tân Thiên Long Mobile.

4. Thể lệ: Huynh Tỷ sử dụng số lượt quay mình đang có để tham gia quay thưởng. Số lượt quay được tính như sau:

    • Huynh Tỷ tham gia nạp Nguyên Bảo tại WEBPAY, mỗi 20,000 VND = 80 Nguyên Bảo sẽ quy đổi thành 1 lượt quay.

PHẦN THƯỞNG

Quà tặng
Hộp Chọn Trân Thú Hồng Mộng x 1
Rương Mảnh Trùng Lâu x 1
Hồ Mị Yêu Si (VV) x 1
Huyền Phượng Nguyên Thần x 1
Long Hồn Nguyên Thần x 1
Mật Kính Tàng Bảo Đồ x 1
Lam Điền Lệnh x 1
Tẩy Luyện Đơn x 10
Đá Vong Vô x 4
50 Nguyên Bảo Khóa  x 2

Khi Huynh Tỷ có tổng số lượt đã quay đạt mốc sẽ nhận được quà sau:

Mốc nhậnQuà tặngSố lượng
01 lượt50 Mảnh Yếu Quyết1
10 lượt100 Nguyên Bảo Khóa2
20 lượt5 Vạn Bạc1
40 lượtRương Thiên Tứ Vạn Linh -Tự Chọn1
80 lượtCửu Thiên Linh Phách4
120 lượtĐiêu Long Lệnh2

LƯU Ý

  • Sự kiện được tính độc lập trên mỗi nhân vật (không cộng dồn khi có nhiều nhân vật cùng 1 tài khoản).
Hỗ trợ
Lên đầu trang