Tân Thiên Long MobileVNG

CHUỖI SỰ KIỆN CHỦ ĐỀ TẾT 2024

Từ đến

HOAN LẠC KINH KỲ

Sự kiện | 


Thời gian: 15/02 - 21/02.

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Huynh Tỷ đạt cấp 30 trở lên có năng động ngày đạt 60, 90, 120, 150 điểm được lần lượt nhận 1 lần Rút Thường-Thường, mỗi ngày tối đa nhận 4 lần Rút Thường-Thường.

Quy Tắc nhận điểm Vui VẻĐiểm vui vẻ
Cả ba chữ khác nhau10
Cả ba chữ có 2 chữ giống  nhau20
Cả ba chữ đều giống nhau30

Rút Thường-Thường sẽ tốn 1 lần rút thưởng, sau khi rút thường, mỗi vòng quay sẽ xuất hiện: 1 chữ trong Hoan, Lạc, Kinh, Kỳ, Lục. Căn cứ vào nhóm chữ hiện lên khi vòng quay dừng lại để phát thưởng và tăng điểm vui vẻ tương ứng.

Quy tắc nhận điểm vui vẻ: Mỗi lần Rút Thưởng-Thường đều nhận được điểm vui vẻ, tính theo kết quả Rút Thưởng-Thường. Vòng rút thường dừng lại hiển thị 3 chữ khác nha sẽ nhận 10 điểm vui vẻ; 1 trong 3 chữ giống sẽ nhận 20 điểm vui vẻ; 3 chữ đều giống nhau sẽ nhận 30 điểm vui vẻ.

Rút Thưởng-ThườngVẬT PHẨMSỐ LƯỢNG
3 chữ khác nhauCát Tường Kết4
Đá Ngũ Sắc2
Đá Vong Vô1
2 chữ giống nhauCát Tường Kết6
Vô Phương Phù1
Đá Nhuận Hồn1
3 chữ giống nhauCát Tường Kết8
Đá Trận Linh1
Túi Quả Tiềm Năng1

Rút Thưởng Vui Vẻ: Điểm vui vẻ đạt được 100 điểm sẽ tự động mở Rút Thưởng Vui Vẻ. Mỗi lần Rút Thưởng Vui Vẻ sẽ trừ đi 100 điểm vui vẻ, điểm vui vẻ còn lại có thể tiếp tục tích lũy chứ không reset. Kho thưởng Rút Thưởng Vui Vẻ tăng cấp toàn diện, các phần thưởng phong phú chờ Huynh Tỷ đến lấy!

Rút Thưởng-Vui VẻVẬT PHẨMSỐ LƯỢNG
Cả ba ảnh chữ khác nhauRương Đá Quý Lv31
Rương Nguyên Liệu1
Hình Hoa Văn1
Cả ba chữ có 2 chữ giống  nhauRương Bổ Thiên Bí Tàng1
Chìa Thần Bí1
Nghê Diệu Thạch1
Cả ba chữ đều giống nhauRương Tụ Linh1
Quẻ thăm1
Lam Điền Lệnh1

Quy tắc thưởng: Căn cứ vào loại rút thưởng khác nhau-Thường và Vui Vẻ, nhận ngẫu nhiên một trong các phần thưởng từ kho thưởng tương ứng. Khi trục xoay rút thưởng dừng lại nếu hiển thị cả 3 chữ đều khác nhau sẽ nhận Hoàn Trả Hi Khí, nếu 1 trong 3 chữ khác 2 chữ còn lại sẽ nhận Quà Phúc Chí, nếu cả 3 chữ đều giống nhau sẽ nhận Thưởng Hồng.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
Hỗ trợ
Lên đầu trang